konto
II Liceum im. Mikołaja Kopernika

Ocena: 4.13

Oceń Placowkę

Profile II Liceum im. Mikołaja Kopernika Bydgoszcz

1a / matematyczno-fizyczno-informatyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykainformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
135.55160.33185.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa matematyczno-informatyczno-fizyczna

Uczniowie klas matematyczno - informatycznych osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce. Wielokrotnie znajdują się wśród laureatów czy finalistów konkursów zarówno międzynarodowych jak i ogólnopolskich. Wyróżnienia otrzymują  najczęściej w rywalizacji z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, przedsiębiorczości.

CO OFERUJEMY KLASIE MAT-FIZ-INF?

Nasza szkoła może pochwalić się bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych takich jak: koła naukowe, indywidualne zajęcia z nauczycielem, zajęcia przygotowujące do matury w klasie trzeciej. Ponadto organizowane są wykłady, warsztaty przeprowadzane przez pracowników bydgoskich, wyższych uczelni między innymi: WSB, UTP, UKW, oraz wykłady i zajęcia studyjne w firmie ATOS.  Uczniowie mają okazję spotkać się i porozmawiać z absolwentami szkoły – studentami polskich uczelni technicznych. Raz do roku odbywa się „Tydzień Przedmiotów Ścisłych”, podczas którego uczniowie mogą zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami w konkursach z zakresu matematyki i informatyki. Dodatkowo mogą poznać tajemnice fizyki nie tylko od strony teoretycznej, ale także praktycznej dzięki uczestnictwu w organizowanych pokazach fizycznych. Nie zabraknie rozrywki dla osób interesujących się tworzeniem własnych gier komputerowych i robotów. Uczestniczymy w konkursie organizowanym przez UTP Wojna Robotów MINI SUMO. Dzięki  wykładom w naszej szkole uczeń może pogłębić wiedzę i rozwinąć zainteresowania. Jeśli nie lubisz nauki w samotności możesz spróbować swoich sił w grupie i wziąć udział w ,,Wieczorze z arkuszami maturalnymi”. W poszukiwaniu wiedzy wykraczamy poza mury szkoły udając się na liczne wycieczki m.in. do obserwatorium astronomicznego oraz na wystawy naukowe.

1b / biologiczno-chemiczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
147.65160.79178.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa biologiczno - chemiczna we współpracy z Collegium Medicum oraz Uniwersytetem Technologiczno - Przyrodniczym

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to biologia i chemia. Przedmiot uzupełniający to fizyka doświadczalna.

Realizowany jest rozszerzony program nauczania z biologii i chemii pod kątem nowej matury i wymagań stawianych przez wyższe uczelnie na kierunkach przyrodniczych np. biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, medycyna, farmacja, weterynaria i inne. Motywujemy uczniów do samokształcenia poprzez zwiększenie różnorodności i atrakcyjności zadań na lekcjach, zadań domowych oraz różnicowanie zadań pod względem poziomów wymagań.

W celu rozwijania zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi utrzymujemy współpracę z UTP, gdzie odbywają się zajęcia laboratoryjne z chemii, które prowadzą pracownicy naukowi z UTP. 

Uczniowie biorą udział w konferencjach, nietypowych lekcjach i ścieżkach ekologicznych oraz zajęciach laboratoryjnych, które wzbogacają ich o dodatkową wiedzę nie objętą programem nauczania. Dla uczniów zainteresowanych maturą z biologii i chemii w toku nauki organizowane są dodatkowe zajęcia z przedmiotów kierunkowych. Przyszli maturzyści samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela rozwijają swoje umiejętności rozwiązując zadania maturalne oraz poszerzając swoja wiedzę.

1c / matematyczno-przyrodnicza rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
129.7155.7181
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1d / medyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
144.65160.51180.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1f / humanistyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoriaWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
135.35150.31176.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa humanistyczno-prawna

Współpraca z UKW i UG. Program autorski z zakresu prawa, dodatkowe zajęcia z radcą prawnym.

Jeśli interesujesz się historią i masz zamiar rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, społeczne i polityczne, to klasa prawnicza jest profilem stworzonym dla Ciebie. To właśnie tutaj pogłębisz wiedzę o wzajemnych relacjach ludzi jako członków społeczeństwa i wykształcisz umiejętność wnikliwego patrzenia na świat. Zdobędziesz podstawową wiedzę prawniczą, dzięki czemu będziesz świadomie uczestniczył w życiu społecznym.

Uczniowie klasy o profilu humanistyczno-prawnym przede wszystkim realizują treści programowe w zakresie podstawowym i rozszerzonym nauczanych przedmiotów. Kształcą umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem, rozpoznają specyfikę tekstów publicystycznych, politycznych, popularno-naukowych; analizują i interpretują różnorodne teksty kultury; przygotowują indywidualne i  grupowe prezentacje, np. na temat: Literatura i sztuka , Literatura i historia, Literatura i muzyka; Murale i graffiti-sztuka uliczna (Street Art.);tworzą wypowiedzi pisemne oraz ustne z zastosowaniem zasad logiki i retoryki, kształtują świadomość własnych kompetencji językowych.

Realizowany jest autorski program z zakresu prawa opracowany i prowadzony przez radcę prawnego.

W nauczaniu języków obcych nauczyciele kładą nacisk na kształcenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym w życiu codziennym (gra terenowa English in Bydgoszcz). Co roku uczniowie  biorą udział w wyjazdowych warsztatach EuroWeek. 

W ramach Tygodnia Humanisty młodzież uczestniczy w wykładach na temat polszczyzny, literatury, filmu, sztuki,filozofii; w prezentacjach przygotowanych przez zaproszonych gości  itp. Sama natomiast przygotowuje prezentacje dotyczące, np. poszczególnych epok literackich jako wprowadzenie w zagadnienie w klasach młodszych czy powtórzenie w klasach starszych, na temat literatury francuskiej.

Edukacja w tej klasie pozwoli na wybranie takich studiów jak: prawo, stosunki międzynarodowe, filologia polska, angielska, dziennikarstwo, administracja, historia, obrona i bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, psychologia czy inne.