konto
II Liceum im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

Ocena: 2.45

Oceń Placowkę

Profile II Liceum im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej Białystok

A / politechniczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
175.5178.64185.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa objęta patronatem Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku 
1) Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski.
2) Liczba godzin przedmiotów wiodących w trzyletnim cyklu kształcenia:
a) matematyka – 19
b) fizyka – 12
c) język angielski – 15
3) Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.
4) Zajęcia dodatkowe: podstawy astronomii, grafika komputerowa, algorytmika
Do klasy o profilu politechnicznym zapraszamy uczniów, którzy są zainteresowani naukami ścisłymi. Matematyka i fizyka to przedmioty, na których bazuje program nauczania w oddziale. Ucząc się w klasie politechnicznej zdobędziecie wiedzę, dzięki której w przyszłości znajdziecie swoje miejsce w świecie nowoczesnych technologii i zaawansowanej techniki. Zdolność logicznego myślenia, racjonalne podejście do problemu oraz analityczny umysł, z pewnością ułatwią Wam naukę w tej klasie. W II LO czekają na Was doskonali nauczyciele, nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie lekcyjne oraz szeroka oferta edukacyjna. Szkoła rozwija współpracę z wyższymi uczelniami. Uczniowie klasy politechnicznej uczestniczą w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku, mają również możliwość udziału w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Fizyki, gdzie korzystając z doskonałego wyposażenia uczelni, poznają niezwykły świat fizyki oraz przekonują się, że nauka tego przedmiotu jest fascynująca, pożyteczna oraz bardzo przyjemna. Język angielski nauczany w zakresie rozszerzonym daje większe szanse na doskonałe odnalezienie się we współczesnym świecie techniki. Uczniowie będą mogli brać udział w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH", w konkursach matematycznych: „Alfik”, „Kangur” oraz fizycznym „Lwiątko”. Uczniowie najzdolniejsi, osiągający najlepsze wyniki będą mogli rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę z matematyki lub fizyki w ramach indywidualnego programu nauki. Absolwent klasy o profilu politechnicznym ma prawo wyboru wielu kierunków studiów, m.in.: mechanika, budownictwo, ekonomia, matematyka, informatyka, mechatronika, elektronika, telekomunikacja, robotyka, fizyka teoretyczna, aeronautyka i kosmonautyka, fizyka jądrowa, fizyka doświadczalna. 
Zajęcia uzupełniające w klasie to historia i społeczeństwo. Zajęcia dodatkowe: grafika komputerowa, zajęcia laboratoryjne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, podstawy astronomii lub algorytmika. 
Autorski program nauczania z matematyki opracowała i realizuje pani mgr Agnieszka Pawluczuk. Autorski program nauczania z fizyki opracował i realizuje pan dyr. Dariusz Bossowski.

B / medyczna - dwujęzyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
204.85210.73217
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
25050 -

klasa objęta patronatem Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu w Białymstoku
1) Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.
2) Liczba godzin przedmiotów wiodących w trzyletnim cyklu kształcenia:
a) biologia - 12
b) chemia - 10
c) język angielski - 15
3) Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki, język rosyjski lub język francuski.
4) Zajęcia dodatkowe: łacina w medycynie.
Klasa o profilu biologiczno - chemicznym jest dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. Uczniowie klasy biologiczno – chemicznej realizują w zakresie rozszerzonym biologię, chemię i język angielski. Zajęcia w tej klasie prowadzone będą aktywizującymi metodami, w których wdrożenie wiedzy teoretycznej wspomagane będzie ćwiczeniami laboratoryjnymi, a dodatkowe wsparcie w postaci zwiększonej ilości godzin języka angielskiego umożliwi naszym uczniom sprawne odnalezienie się w świecie nauki. Taka droga edukacji stwarza ogromne możliwości na kolejnym etapie kształcenia. Do dyspozycji uczniów tej klasy oddajemy świetnie wyposażone pracownie: biologiczną i chemiczną a także pracownie językowe oraz zapewniamy doskonale wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach (wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych z chemii) organizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Będą także przygotowywani do udziału w olimpiadach takich jak: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności i innych. Zajęcia dodatkowe: łacina w medycynie. Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo. Absolwent klasy biologiczno - chemicznej będzie miał prawo wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, chemia, oceanografia. Autorski program nauczania z chemii opracowała i realizuje pani mgr Bożena Idźkowska.

C1 / politechniczno-inżynierski rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
171.35174.22183.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

klasa objęta patronatem Politechniki Białostockiej 
1) Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, do wyboru informatyka lub chemia.
2) Liczba godzin przedmiotów wiodących w trzyletnim cyklu kształcenia:
a) matematyka – 18 
b) fizyka - 11
c) informatyka lub chemia - 9
3) Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.
4) Zajęcia dodatkowe: zajęcia architektoniczne, podstawy astronomii
Uczniowie klasy politechniczno - inżynierskiej realizują w zakresie rozszerzonym program nauczania z matematyki i fizyki oraz z chemii lub informatyki. Do tego profilu zapraszamy uczniów, dla których ważna jest innowacyjność i samodzielność. Mile widziani są młodzi ludzie, którzy chcą rozwijać w sobie umiejętność rozumienia i rozwiązywania problemów technicznych oraz posiadają chęć ciągłego rozwijania swojej wiedzy. W klasie inżynierskiej dobrze odnajdą się uczniowie, których fascynuje świat nowoczesnych technologii, którzy mają otwarty, ścisły umysł i chcą jeszcze lepiej zrozumieć prawa rządzące naszym światem aby w przyszłości móc świadomie projektować jego zmiany. Nauka w klasie o profilu politechniczno - inżynierskim zapewni młodzieży możliwość poszerzenia wiedzy i rozwinięcia posiadanych już umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych. Do dyspozycji uczniów oddajemy nowocześnie wyposażone pracownie: informatyczną, matematyczną, fizyczną i chemiczną. Uczniowie klasy politechniczno – inżynierskiej mają możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej, mogą także wziąć udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Fizyki. Nauka w profilu politechniczno - informatycznym sprzyja korelacji różnych dziedzin wiedzy, eksponuje ścisły (matematyczny) opis zjawisk podczas nauki przedmiotów przyrodniczych, pozwala na dokładniejsze omawianie procesu rozwoju nauki i techniki. Uczniowie tej klasy będą mogli brać udział w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH", w konkursach matematycznych: „Alfik”, „Kangur” oraz fizycznym „Lwiątko”. Uczniowie najzdolniejsi, osiągający najlepsze wyniki będą mogli rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę z matematyki, fizyki lub informatyki w ramach indywidualnego programu nauki. Podejmując zadania, jakie stawia przed młodym człowiekiem profil politechniczno – inżynierski uczeń zyskuje przepustkę na studia na większości kierunków inżynierskich w uczelniach technicznych oraz uniwersytetach. Absolwenci klas inżynierskich posiadają umiejętności logicznego myślenia i analitycznego podejścia do problemów. Zajęcia dodatkowe proponowane w klasie politechniczno - inżynierskiej: zajęcia architektoniczne, zajęcia z chemii realizowane w laboratorium z zastosowaniem technik informatycznych, podstawy astronomii. Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo. Jako absolwent uczeń ma prawo wyboru wielu kierunków studiów, m.in.: mechanika, budownictwo, ekonomia, matematyka, informatyka, chemia i kierunki z nią związane, mechatronika, elektronika, telekomunikacja, robotyka, fizyka teoretyczna, aeronautyka i kosmonautyka, fizyka jądrowa, fizyka doświadczalna. Autorski program nauczania z chemii opracowała i realizuje pani mgr Bożena Idźkowska. Autorski program nauczania z informatyki opracował i realizuje pan mgr Ireneusz Bujnowski.

C2 / ekonomiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
177.15183188.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku
1) Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
2) Liczba godzin przedmiotów wiodących w trzyletnim cyklu kształcenia:
a) matematyka - 19
b) geografia – 10
c) język angielski - 16
3) Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki, język rosyjski lub język francuski.
4) Zajęcia dodatkowe: ekonomia, język angielski w biznesie, protokół dyplomatyczny, historia dyplomacji
Klasa menadżerska jest odpowiednia dla osób, które cechuje postawa przedsiębiorcza, zainteresowanie ekonomicznymi problemami współczesnego świata, predyspozycje kierownicze i organizacyjne. Jest to profil odpowiadający uczniom ze zdolnościami matematycznymi, którzy analizując świat społecznych zależności, patrzą nań przez pryzmat liczb. Mogą też doskonalić swoje umiejętności przedsiębiorcze nie tylko w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, ale także w zajęcia pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę, mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych i doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnym świecie ekonomii. Uczeń klasy menadżerskiej jest przygotowany do brania udziału w licznych konkursach matematycznych, geograficznych lub ekonomicznych, może brać udział m.in. w: Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Może także skorzystać z proponowanych zajęć dodatkowych, takich jak: ekonomia, język angielski w biznesie, protokół dyplomatyczny, współpraca z Forum Młodych Dyplomatów. Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo. Jako absolwent uczeń ma prawo wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: matematyka, geografia, ekonomia, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, górnictwo, geologia, gospodarka przestrzenna, marketing i zarządzanie itp.

D / medyczny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
165.7171.09184.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

klasa objęta patronatem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
1) Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka lub fizyka
2) Liczba godzin przedmiotów wiodących w trzyletnim cyklu kształcenia:
a) biologia – 10
b) I grupa: fizyka – 9/ matematyka 10; II grupa: fizyka - 1/ matematyka 18
c) chemia – 10
3) Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki, język rosyjski lub język francuski.
4) Zajęcia dodatkowe: łacina w medycynie
Klasa o profilu medycznym jest dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. Zajęcia prowadzone będą aktywizującymi metodami, w których wdrożenie wiedzy teoretycznej wspomagane będzie ćwiczeniami laboratoryjnymi. Taka droga edukacji stwarza ogromne możliwości na kolejnym etapie kształcenia. Do dyspozycji uczniów oddajemy świetnie wyposażone pracownie: biologiczną, fizyczną i chemiczną oraz zapewniamy doskonale wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach (wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych z chemii) organizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Ułatwi to w znacznej mierze udział w olimpiadach takich jak: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Fizyczna, Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH", Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności i innych . Zajęcia dodatkowe proponowane w klasie medycznej: łacina w medycynie. Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo. Jako absolwent uczeń ma prawo wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, chemia, oceanografia. Autorski program nauczania z chemii opracował i realizuje pan mgr Piotr Kłosowski.

E1 / uniwersytecka rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język chiński język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
163.65168.74175.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa o profilu uniwersyteckim 1 jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistyczno - prawniczych. Oprócz realizacji treści ogólnokształcących na poziomie pozwalającym znaleźć się na wymarzonych studiach, uczniowie klasy uniwersyteckiej 1 mają możliwość udziału w zajęciach specjalistycznych z zakresu prawa. Uczniowie  uczestniczą w zajęciach z podstaw prawa w szkole, biorą udział w rozprawach sądowych, współpracują w Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz realizują ciekawe projekty. Uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez udział w zajęciach koła historycznego, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, spotkaniach z politykami czy zajęciach z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Szkoła proponuje im udział w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Mediewistycznej, Wiedzy o Świecie Antycznym i innych, a także w konkursach o tematyce prawniczej.

E2 / uniwersytecka rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język chiński język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
161166185
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa o profilu uniwersyteckim 2 jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Oprócz realizacji treści ogólnokształcących na poziomie pozwalającym znaleźć się na wymarzonych studiach, uczestniczą w zajęciach z języka chińskiego oraz zapoznają się z tajnikami warsztatu pracy dziennikarza, uczestniczą w warsztatach dziennikarskich organizowanych w szkole, realizują ciekawe projekty. Do dyspozycji uczniów oddajemy świetnie wyposażone pracownie językowe oraz zapewniamy doskonale wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez udział w zajęciach koła historycznego, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, spotkaniach z politykami czy zajęciach z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Szkoła proponuje im udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Języka Angielskiego, Olimpiadzie  Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Mediewistycznej, Wiedzy o Świecie Antycznym i innych, a także w konkursach o tematyce prawniczej.

F / pre-IB rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) język francuski (proponowany) język niemiecki (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
199.99207.79211.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
25050 -

Uwaga! Terminy związane z rekrutacją do oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku są inne, niż terminy rekrutacyjne do pozostałych oddziałów w szkole i w innych liceach: 
Składanie wniosku przez kandydata o przyjęcie do szkoły oraz dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata - od 11 kwietnia do 11 maja 2016 r. do godz. 15.00. 
Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału międzynarodowego - część pisemna - 20 maja 2016 r. godz. 14.00. 
Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału międzynarodowego - część ustna - 24 maja 2016 r. od godz. 8.00. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych - 31 maja 2016 r. o godz. 15.00.
1) Cykl trzyletni: klasa pierwsza – przygotowująca do programu matury międzynarodowej realizująca polską podstawę programową przy założeniu, że 75% treści przekazywanych jest w języku angielskim, klasa druga i trzecia realizująca program Matury Międzynarodowej Organizacji International Baccalaureate.
2) Od klasy II uczeń wybiera 6 przedmiotów (po jednym z każdej grupy) 3 lub 4 na poziomie rozszerzonym i 2 lub 3 na poziomie podstawowym:
a) grupa 1 język A: polski (HL, SL),
b) grupa 2 język B: angielski HL (kontynuacja), niemiecki (HL, SL kontynuacja), francuski (początkujący / SL), rosyjski (początkujący/SL),
c) grupa 3 nauki społeczne: historia (HL, SL), geografia (HL, SL), ekonomia (HL, SL), psychologia,
d) grupa 4 nauki ścisłe: chemia (HL, SL), biologia (HL, SL), fizyka (HL, SL), informatyka (HL, SL),
e) grupa 5: matematyka (jest obowiązkowa i oferowana na trzech poziomach): matematyka HL (zaawansowana), matematyka SL (średniozaawansowana), mathematicalstudies (podstawowa / SL),
f) grupa 6 – uczniowie wybierają jeden dodatkowy przedmiot z grup 2-4.
3) Uczeń ma obowiązek:
a) uczęszczać na zajęcia z Teorii Wiedzy,
b) realizować program CAS (Creativity, Action, Service) - 150 godzin w ciągu 2 lat,
c) przygotować pod kierunkiem promotora anglojęzyczną pracę badawczą z wybranego przedmiotu.

 

Sprawdzian kompetencji językowych - Sprawdzian kompetencji językowych to I etap rekrutacji do oddziału międzynarodowego. Część pisemna (max. 50 punktów), część ustna (max. 20 punktów); punkty uzyskane przez kandydata w wyniku sprawdzianu są wliczane do ogólnej liczby punktów rekrutacyjnych. Kandydaci do oddziału międzynarodowego mogą zdobyć maksymalnie 270 pkt. Sprawdzian jest przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną w formie autoprezentacji, odpowiedzi na pytanie o zasady funkcjonowania programu IB DP, interpretacji jednego przysłowia oraz rozmowy na temat wylosowanego topiku (zakres materiału dostępny na stronie internetowej szkoły). Kandydaci z certyfikatem FCE, CAE, CPE są zwolnieni z części pisemnej sprawdzianu z języka angielskiego pod warunkiem przedłożenia kierownikowi programu IB oryginału certyfikatu. Kandydat uzyskuje za certyfikat FCE: A - 50 punktów, B - 45 punktów, C - 40 punktów; za certyfikaty CAE i CPE: oceny: A, B, C - 50 punktów. Część ustna obowiązkowa dla wszystkich