II Liceum  im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

Ocena: 2.45

Oceń Placowkę

Profile II Liceum im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej Białystok na rok 2019/2020

A / politechniczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
175.5178.64185.15
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa objęta patronatem Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku 
1) Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski.
2) Liczba godzin przedmiotów wiodących w trzyletnim cyklu kształcenia:
a) matematyka – 19
b) fizyka – 12
c) język angielski – 15
3) Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.
4) Zajęcia dodatkowe: podstawy astronomii, grafika komputerowa, algorytmika
Do klasy o profilu politechnicznym zapraszamy uczniów, którzy są zainteresowani naukami ścisłymi. Matematyka i fizyka to przedmioty, na których bazuje program nauczania w oddziale. Ucząc się w klasie politechnicznej zdobędziecie wiedzę, dzięki której w przyszłości znajdziecie swoje miejsce w świecie nowoczesnych technologii i zaawansowanej techniki. Zdolność logicznego myślenia, racjonalne podejście do problemu oraz analityczny umysł, z pewnością ułatwią Wam naukę w tej klasie. W II LO czekają na Was doskonali nauczyciele, nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie lekcyjne oraz szeroka oferta edukacyjna. Szkoła rozwija współpracę z wyższymi uczelniami. Uczniowie klasy politechnicznej uczestniczą w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku, mają również możliwość udziału w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Fizyki, gdzie korzystając z doskonałego wyposażenia uczelni, poznają niezwykły świat fizyki oraz przekonują się, że nauka tego przedmiotu jest fascynująca, pożyteczna oraz bardzo przyjemna. Język angielski nauczany w zakresie rozszerzonym daje większe szanse na doskonałe odnalezienie się we współczesnym świecie techniki. Uczniowie będą mogli brać udział w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH", w konkursach matematycznych: „Alfik”, „Kangur” oraz fizycznym „Lwiątko”. Uczniowie najzdolniejsi, osiągający najlepsze wyniki będą mogli rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę z matematyki lub fizyki w ramach indywidualnego programu nauki. Absolwent klasy o profilu politechnicznym ma prawo wyboru wielu kierunków studiów, m.in.: mechanika, budownictwo, ekonomia, matematyka, informatyka, mechatronika, elektronika, telekomunikacja, robotyka, fizyka teoretyczna, aeronautyka i kosmonautyka, fizyka jądrowa, fizyka doświadczalna. 
Zajęcia uzupełniające w klasie to historia i społeczeństwo. Zajęcia dodatkowe: grafika komputerowa, zajęcia laboratoryjne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, podstawy astronomii lub algorytmika. 
Autorski program nauczania z matematyki opracowała i realizuje pani mgr Agnieszka Pawluczuk. Autorski program nauczania z fizyki opracował i realizuje pan dyr. Dariusz Bossowski.

B / medyczna - dwujęzyczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
204.85210.73217
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
25050 -
Oblicz Punkty

klasa objęta patronatem Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu w Białymstoku
1) Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.
2) Liczba godzin przedmiotów wiodących w trzyletnim cyklu kształcenia:
a) biologia - 12
b) chemia - 10
c) język angielski - 15
3) Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki, język rosyjski lub język francuski.
4) Zajęcia dodatkowe: łacina w medycynie.
Klasa o profilu biologiczno - chemicznym jest dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. Uczniowie klasy biologiczno – chemicznej realizują w zakresie rozszerzonym biologię, chemię i język angielski. Zajęcia w tej klasie prowadzone będą aktywizującymi metodami, w których wdrożenie wiedzy teoretycznej wspomagane będzie ćwiczeniami laboratoryjnymi, a dodatkowe wsparcie w postaci zwiększonej ilości godzin języka angielskiego umożliwi naszym uczniom sprawne odnalezienie się w świecie nauki. Taka droga edukacji stwarza ogromne możliwości na kolejnym etapie kształcenia. Do dyspozycji uczniów tej klasy oddajemy świetnie wyposażone pracownie: biologiczną i chemiczną a także pracownie językowe oraz zapewniamy doskonale wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach (wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych z chemii) organizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Będą także przygotowywani do udziału w olimpiadach takich jak: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności i innych. Zajęcia dodatkowe: łacina w medycynie. Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo. Absolwent klasy biologiczno - chemicznej będzie miał prawo wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, chemia, oceanografia. Autorski program nauczania z chemii opracowała i realizuje pani mgr Bożena Idźkowska.

C1 / politechniczno-inżynierski dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
171.35174.22183.35
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

klasa objęta patronatem Politechniki Białostockiej 
1) Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, do wyboru informatyka lub chemia.
2) Liczba godzin przedmiotów wiodących w trzyletnim cyklu kształcenia:
a) matematyka – 18 
b) fizyka - 11
c) informatyka lub chemia - 9
3) Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.
4) Zajęcia dodatkowe: zajęcia architektoniczne, podstawy astronomii
Uczniowie klasy politechniczno - inżynierskiej realizują w zakresie rozszerzonym program nauczania z matematyki i fizyki oraz z chemii lub informatyki. Do tego profilu zapraszamy uczniów, dla których ważna jest innowacyjność i samodzielność. Mile widziani są młodzi ludzie, którzy chcą rozwijać w sobie umiejętność rozumienia i rozwiązywania problemów technicznych oraz posiadają chęć ciągłego rozwijania swojej wiedzy. W klasie inżynierskiej dobrze odnajdą się uczniowie, których fascynuje świat nowoczesnych technologii, którzy mają otwarty, ścisły umysł i chcą jeszcze lepiej zrozumieć prawa rządzące naszym światem aby w przyszłości móc świadomie projektować jego zmiany. Nauka w klasie o profilu politechniczno - inżynierskim zapewni młodzieży możliwość poszerzenia wiedzy i rozwinięcia posiadanych już umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych. Do dyspozycji uczniów oddajemy nowocześnie wyposażone pracownie: informatyczną, matematyczną, fizyczną i chemiczną. Uczniowie klasy politechniczno – inżynierskiej mają możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej, mogą także wziąć udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Fizyki. Nauka w profilu politechniczno - informatycznym sprzyja korelacji różnych dziedzin wiedzy, eksponuje ścisły (matematyczny) opis zjawisk podczas nauki przedmiotów przyrodniczych, pozwala na dokładniejsze omawianie procesu rozwoju nauki i techniki. Uczniowie tej klasy będą mogli brać udział w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH", w konkursach matematycznych: „Alfik”, „Kangur” oraz fizycznym „Lwiątko”. Uczniowie najzdolniejsi, osiągający najlepsze wyniki będą mogli rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę z matematyki, fizyki lub informatyki w ramach indywidualnego programu nauki. Podejmując zadania, jakie stawia przed młodym człowiekiem profil politechniczno – inżynierski uczeń zyskuje przepustkę na studia na większości kierunków inżynierskich w uczelniach technicznych oraz uniwersytetach. Absolwenci klas inżynierskich posiadają umiejętności logicznego myślenia i analitycznego podejścia do problemów. Zajęcia dodatkowe proponowane w klasie politechniczno - inżynierskiej: zajęcia architektoniczne, zajęcia z chemii realizowane w laboratorium z zastosowaniem technik informatycznych, podstawy astronomii. Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo. Jako absolwent uczeń ma prawo wyboru wielu kierunków studiów, m.in.: mechanika, budownictwo, ekonomia, matematyka, informatyka, chemia i kierunki z nią związane, mechatronika, elektronika, telekomunikacja, robotyka, fizyka teoretyczna, aeronautyka i kosmonautyka, fizyka jądrowa, fizyka doświadczalna. Autorski program nauczania z chemii opracowała i realizuje pani mgr Bożena Idźkowska. Autorski program nauczania z informatyki opracował i realizuje pan mgr Ireneusz Bujnowski.

C2 / ekonomiczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
177.15183188.85
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku
1) Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
2) Liczba godzin przedmiotów wiodących w trzyletnim cyklu kształcenia:
a) matematyka - 19
b) geografia – 10
c) język angielski - 16
3) Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki, język rosyjski lub język francuski.
4) Zajęcia dodatkowe: ekonomia, język angielski w biznesie, protokół dyplomatyczny, historia dyplomacji
Klasa menadżerska jest odpowiednia dla osób, które cechuje postawa przedsiębiorcza, zainteresowanie ekonomicznymi problemami współczesnego świata, predyspozycje kierownicze i organizacyjne. Jest to profil odpowiadający uczniom ze zdolnościami matematycznymi, którzy analizując świat społecznych zależności, patrzą nań przez pryzmat liczb. Mogą też doskonalić swoje umiejętności przedsiębiorcze nie tylko w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, ale także w zajęcia pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę, mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych i doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnym świecie ekonomii. Uczeń klasy menadżerskiej jest przygotowany do brania udziału w licznych konkursach matematycznych, geograficznych lub ekonomicznych, może brać udział m.in. w: Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Może także skorzystać z proponowanych zajęć dodatkowych, takich jak: ekonomia, język angielski w biznesie, protokół dyplomatyczny, współpraca z Forum Młodych Dyplomatów. Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo. Jako absolwent uczeń ma prawo wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: matematyka, geografia, ekonomia, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, górnictwo, geologia, gospodarka przestrzenna, marketing i zarządzanie itp.

D / medyczny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
165.7171.09184.95
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

klasa objęta patronatem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
1) Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka lub fizyka
2) Liczba godzin przedmiotów wiodących w trzyletnim cyklu kształcenia:
a) biologia – 10
b) I grupa: fizyka – 9/ matematyka 10; II grupa: fizyka - 1/ matematyka 18
c) chemia – 10
3) Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki, język rosyjski lub język francuski.
4) Zajęcia dodatkowe: łacina w medycynie
Klasa o profilu medycznym jest dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. Zajęcia prowadzone będą aktywizującymi metodami, w których wdrożenie wiedzy teoretycznej wspomagane będzie ćwiczeniami laboratoryjnymi. Taka droga edukacji stwarza ogromne możliwości na kolejnym etapie kształcenia. Do dyspozycji uczniów oddajemy świetnie wyposażone pracownie: biologiczną, fizyczną i chemiczną oraz zapewniamy doskonale wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach (wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych z chemii) organizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Ułatwi to w znacznej mierze udział w olimpiadach takich jak: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Fizyczna, Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH", Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności i innych . Zajęcia dodatkowe proponowane w klasie medycznej: łacina w medycynie. Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo. Jako absolwent uczeń ma prawo wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, chemia, oceanografia. Autorski program nauczania z chemii opracował i realizuje pan mgr Piotr Kłosowski.

E1 / uniwersytecka dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język chiński język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
163.65168.74175.5
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa o profilu uniwersyteckim 1 jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistyczno - prawniczych. Oprócz realizacji treści ogólnokształcących na poziomie pozwalającym znaleźć się na wymarzonych studiach, uczniowie klasy uniwersyteckiej 1 mają możliwość udziału w zajęciach specjalistycznych z zakresu prawa. Uczniowie  uczestniczą w zajęciach z podstaw prawa w szkole, biorą udział w rozprawach sądowych, współpracują w Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz realizują ciekawe projekty. Uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez udział w zajęciach koła historycznego, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, spotkaniach z politykami czy zajęciach z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Szkoła proponuje im udział w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Mediewistycznej, Wiedzy o Świecie Antycznym i innych, a także w konkursach o tematyce prawniczej.

E2 / uniwersytecka dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język chiński język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
161166185
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa o profilu uniwersyteckim 2 jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Oprócz realizacji treści ogólnokształcących na poziomie pozwalającym znaleźć się na wymarzonych studiach, uczestniczą w zajęciach z języka chińskiego oraz zapoznają się z tajnikami warsztatu pracy dziennikarza, uczestniczą w warsztatach dziennikarskich organizowanych w szkole, realizują ciekawe projekty. Do dyspozycji uczniów oddajemy świetnie wyposażone pracownie językowe oraz zapewniamy doskonale wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez udział w zajęciach koła historycznego, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, spotkaniach z politykami czy zajęciach z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Szkoła proponuje im udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Języka Angielskiego, Olimpiadzie  Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Mediewistycznej, Wiedzy o Świecie Antycznym i innych, a także w konkursach o tematyce prawniczej.

F / pre-IB dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) język francuski (proponowany) język niemiecki (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
199.99207.79211.5
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
25050 -
Oblicz Punkty

Uwaga! Terminy związane z rekrutacją do oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku są inne, niż terminy rekrutacyjne do pozostałych oddziałów w szkole i w innych liceach: 
Składanie wniosku przez kandydata o przyjęcie do szkoły oraz dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata - od 11 kwietnia do 11 maja 2016 r. do godz. 15.00. 
Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału międzynarodowego - część pisemna - 20 maja 2016 r. godz. 14.00. 
Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału międzynarodowego - część ustna - 24 maja 2016 r. od godz. 8.00. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych - 31 maja 2016 r. o godz. 15.00.
1) Cykl trzyletni: klasa pierwsza – przygotowująca do programu matury międzynarodowej realizująca polską podstawę programową przy założeniu, że 75% treści przekazywanych jest w języku angielskim, klasa druga i trzecia realizująca program Matury Międzynarodowej Organizacji International Baccalaureate.
2) Od klasy II uczeń wybiera 6 przedmiotów (po jednym z każdej grupy) 3 lub 4 na poziomie rozszerzonym i 2 lub 3 na poziomie podstawowym:
a) grupa 1 język A: polski (HL, SL),
b) grupa 2 język B: angielski HL (kontynuacja), niemiecki (HL, SL kontynuacja), francuski (początkujący / SL), rosyjski (początkujący/SL),
c) grupa 3 nauki społeczne: historia (HL, SL), geografia (HL, SL), ekonomia (HL, SL), psychologia,
d) grupa 4 nauki ścisłe: chemia (HL, SL), biologia (HL, SL), fizyka (HL, SL), informatyka (HL, SL),
e) grupa 5: matematyka (jest obowiązkowa i oferowana na trzech poziomach): matematyka HL (zaawansowana), matematyka SL (średniozaawansowana), mathematicalstudies (podstawowa / SL),
f) grupa 6 – uczniowie wybierają jeden dodatkowy przedmiot z grup 2-4.
3) Uczeń ma obowiązek:
a) uczęszczać na zajęcia z Teorii Wiedzy,
b) realizować program CAS (Creativity, Action, Service) - 150 godzin w ciągu 2 lat,
c) przygotować pod kierunkiem promotora anglojęzyczną pracę badawczą z wybranego przedmiotu.

 

Sprawdzian kompetencji językowych - Sprawdzian kompetencji językowych to I etap rekrutacji do oddziału międzynarodowego. Część pisemna (max. 50 punktów), część ustna (max. 20 punktów); punkty uzyskane przez kandydata w wyniku sprawdzianu są wliczane do ogólnej liczby punktów rekrutacyjnych. Kandydaci do oddziału międzynarodowego mogą zdobyć maksymalnie 270 pkt. Sprawdzian jest przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną w formie autoprezentacji, odpowiedzi na pytanie o zasady funkcjonowania programu IB DP, interpretacji jednego przysłowia oraz rozmowy na temat wylosowanego topiku (zakres materiału dostępny na stronie internetowej szkoły). Kandydaci z certyfikatem FCE, CAE, CPE są zwolnieni z części pisemnej sprawdzianu z języka angielskiego pod warunkiem przedłożenia kierownikowi programu IB oryginału certyfikatu. Kandydat uzyskuje za certyfikat FCE: A - 50 punktów, B - 45 punktów, C - 40 punktów; za certyfikaty CAE i CPE: oceny: A, B, C - 50 punktów. Część ustna obowiązkowa dla wszystkich