konto
II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego

Ocena: 2.29

Oceń Placowkę

Profile II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego Kraków

1A / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
170174.28200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tej klasy od początku nauki realizują nauczanie matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym.

Ponadto, od klasy pierwszej uczniowie realizują nauczanie trzeciego, wybranego przez siebie przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Przedmioty do wyboru to informatyka lub język angielski.

Języki obce są nauczane w grupach międzyoddziałowych.

Więcej informacji o tej klasie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

1B / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
165.85169.95178.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tej klasy od początku nauki realizują nauczanie matematyki, fizyki i chemii na poziomie rozszerzonym.

Języki obce są nauczane w grupach międzyoddziałowych.

Więcej informacji o tej klasie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

1C / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
173.7177.96200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tej klasy od początku nauki realizują nauczanie matematyki, biologii i chemii na poziomie rozszerzonym.

Języki obce są nauczane w grupach międzyoddziałowych.

Więcej informacji o tej klasie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

1D / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiaWOSjęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
170173.48200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tej klasy od początku nauki realizują nauczanie matematyki i geografii na poziomie rozszerzonym.

Ponadto, od klasy pierwszej uczniowie realizują nauczanie trzeciego, wybranego przez siebie przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Przedmioty do wyboru to wiedza o społeczeństwie lub język angielski.

Języki obce są nauczane w grupach międzyoddziałowych.

Więcej informacji o tej klasie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

1E / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

historia sztuki (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
169.1174.64200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tej klasy od początku nauki realizują nauczanie matematyki i historii sztuki na poziomie rozszerzonym.

Ponadto, od klasy pierwszej uczniowie realizują nauczanie trzeciego, wybranego przez siebie przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Przedmioty do wyboru to historia lub język angielski.

Języki obce są nauczane w grupach międzyoddziałowych.

Więcej informacji o tej klasie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

 

1F / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
169.2173.97200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie 1F realizowane są rozszerzenia z matematyki, fizyki i języka angielskiego.

Nauczyciele matematyki przygotowują uczniów do udziału w konkursach takich jak: Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Kangur, NABOJ Matematyczny, Jagielloński Turniej Matematyczny, Konkurs o Złoty Indeks PK.

Program nauczania matematyki wzbogacony jest o trzy uzupełnienia: Elementy algebry z teorią liczb, Elementy analizy matematycznej, Metody dowodzenia twierdzeń. Przedmioty te dają uczniowi ponadprogramową wiedzę i umiejętności pozwalające realnie myśleć o sukcesach w wymagających konkursach matematycznych takich jak Olimpiada Matematyczna. Przygotowują również ucznia do rozpoczęcia studiów na kierunkach technicznych i ścisłych.

Ponadto uczniowie biorą udział w wykładach popularnonaukowych i warsztatach matematycznych.

Nauka języków obcych w tej klasie odbywa się w grupach międzyoddziałowych.

1G / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
169.7172.34182.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tej klasy od początku nauki realizują nauczanie chemii i biologii na poziomie rozszerzonym.

Języki obce są nauczane w grupach międzyoddziałowych.

Więcej informacji o tej klasie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

1H / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriaWOSjęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
165.1169.12181.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tej klasy od początku nauki realizują nauczanie języka polskiego i historii na poziomie rozszerzonym.

Ponadto, od klasy pierwszej uczniowie realizują nauczanie trzeciego, wybranego przez siebie przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Przedmioty do wyboru to wiedza o społeczeństwie lub język angielski.

Języki obce są nauczane w grupach międzyoddziałowych.

Więcej informacji o tej klasie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

1I / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
168.15171.83181.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie 1I realizowane są rozszerzenia z matematyki, biologii i języka angielskiego.

Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m.in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP.

Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: biotechnologia, biogospodarka, menedżer żywności i żywienia, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia.

Nauka języków obcych w tej klasie odbywa się w grupach międzyoddziałowych.