konto
II Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego

Ocena: 2.25

Oceń Placowkę

Profile II Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego Lublin

1ap / mat-fiz-inf rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
159.75172.19195.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i  za cztery lata chcesz studiować, np.: architekturę, automatykę i robotykę, budownictwo, elektrotechnikę, elektromobilność, energetykę, fizykę techniczną, informatykę przemysłową, matematykę, mechatronikę, telekomunikację, transport i logistykę, zarządzanie – ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Politechniki Lubelskiej.

1bpn / mat-fiz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
157.45166.72178.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: architekturę, automatykę i robotykę, budownictwo, elektrotechnikę, energetykę, fizykę techniczną, informatykę przemysłową, inżynierię chemiczną, inżynierię materiałową, matematykę, mechatronikę, telekomunikację, transport i logistykę – ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Politechniki Lubelskiej.

1bpr / mat-fiz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
154.8159.98166.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: architekturę, automatykę i robotykę, budownictwo, elektrotechnikę, energetykę, fizykę techniczną, informatykę przemysłową, inżynierię chemiczną, inżynierię materiałową, matematykę, mechatronikę, telekomunikację, transport i logistykę – ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Politechniki Lubelskiej.

1cp / biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
156.1170.23190.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami przyrodniczymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: analitykę medyczną, biotechnologię, dietetykę, farmację, fizjoterapię, kosmetologię, medycynę, ochronę środowiska, położnictwo, psychologię, ratownictwo medyczne, stomatologię, weterynarię, zdrowie publiczne ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

1dpf / biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
155.95164.8181.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami przyrodniczymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: analitykę medyczną, biotechnologię, dietetykę, farmację, fizjoterapię, kosmetologię, medycynę, ochronę środowiska, położnictwo, psychologię, ratownictwo medyczne, stomatologię, weterynarię, zdrowie publiczne ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

1dpn / biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
161.15164.39173.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami przyrodniczymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: analitykę medyczną, biotechnologię, dietetykę, farmację, fizjoterapię, kosmetologię, medycynę, ochronę środowiska, położnictwo, psychologię, ratownictwo medyczne, stomatologię, weterynarię, zdrowie publiczne ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

1ep / geogr-mat-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
161.25170.99191.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami ekonomicznymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: e-biznes, ekonomię, geodezję i kartografię, gospodarkę przestrzenną, rachunkowość i finanse, stosunki międzynarodowe, transport i logistykę, turystykę, zarządzanie lub na kierunkach filologicznych, np.: filologii angielskiej, lingwistyce stosowanej – ten profil jest dla Ciebie!

Klasa akademicka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

1fpf / pol-hist-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
149.65160.25180.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami humanistycznymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: administrację, animację kultury, dziennikarstwo i komunikację społeczną, europeistykę, filologię polska, filozofię, historię, historię sztuki, pedagogikę, politologię, prawo, psychologię, stosunki międzynarodowe, socjologię – ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

1fpn / pol-hist-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
150.85157.95164.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami humanistycznymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: administrację, animację kultury, dziennikarstwo i komunikację społeczną, europeistykę, filologię polska, filozofię, historię, historię sztuki, pedagogikę, politologię, prawo, psychologię, stosunki międzynarodowe, socjologię – ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.