II Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego

Ocena: 2.11

Oceń Placowkę

Profile II Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego Lublin

1a / mat-fiz-inf rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
160.4168.34183.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, matematyki i fizyki, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów, m.in. takich jak: informatyka, matematyka, kierunki politechniczne np. architektura, budownictwo, ekonomia, elektrotechnika, geodezja i kartografia, informatyka,  gospodarka przestrzenna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, mechatronika, kierunki ekonomiczne np. rachunkowość i finanse , matematyka i finanse stosunki międzynarodowe, transport i logistyka , zarządzanie, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przedmioty uzupełniające w oddziale: historia i społeczeństwo, chemia dla fizyków.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z chemii, z uwagi na potrzeby kierunków politechnicznych i wykładanych na tych kierunkach chemii i ćwiczeń z chemii laboratoryjnej.

O możliwościach i warunkach przyjęcia na wybrany kierunek studiów zawsze decyduje regulamin rekrutacji poszczególnych uczelni wyższych.

Dla uczniów kreatywnych i twórczych w szkole  prowadzone są dodatkowe zajęcia i przedsięwzięcia artystyczne, sportowe, muzyczne, teatralne, wokalne (chór szkolny), których zakres jest uzależniony od zainteresowań i oczekiwań uczniów. Uczniowie zainteresowani działalnością społeczną i działalnością na rzecz pomocy  innym znajdą tutaj możliwość rozwoju w ramach  wolontariatu i samorządności.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych, nowoczesnej technologii, narzędzi i metod pracy.

Poziom nauczania języków obcych jest ustalony na początku roku szkolnego na podstawie wyników testu poziomującego przeprowadzanego w pierwszym tygodniu nauki.

1ap / mat-fiz-inf rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
159.75172.19195.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i  za cztery lata chcesz studiować, np.: architekturę, automatykę i robotykę, budownictwo, elektrotechnikę, elektromobilność, energetykę, fizykę techniczną, informatykę przemysłową, matematykę, mechatronikę, telekomunikację, transport i logistykę, zarządzanie – ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Politechniki Lubelskiej.

1bn / mat-fiz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
154.2158.65176.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i  za trzy lata chcesz studiować, np.: architekturę, automatykę i robotykę, budownictwo, elektrotechnikę, energetykę, fizykę techniczną, informatykę przemysłową, inżynierię chemiczną, inżynierię materiałową, matematykę, mechatronikę, telekomunikację, transport i logistykę – ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Politechniki Lubelskiej.

1bpn / mat-fiz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
157.45166.72178.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: architekturę, automatykę i robotykę, budownictwo, elektrotechnikę, energetykę, fizykę techniczną, informatykę przemysłową, inżynierię chemiczną, inżynierię materiałową, matematykę, mechatronikę, telekomunikację, transport i logistykę – ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Politechniki Lubelskiej.

1bpr / mat-fiz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
154.8159.98166.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: architekturę, automatykę i robotykę, budownictwo, elektrotechnikę, energetykę, fizykę techniczną, informatykę przemysłową, inżynierię chemiczną, inżynierię materiałową, matematykę, mechatronikę, telekomunikację, transport i logistykę – ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Politechniki Lubelskiej.

1br / mat-fiz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
148.4155.51173.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i  za trzy lata chcesz studiować, np.: architekturę, automatykę i robotykę, budownictwo, elektrotechnikę, energetykę, fizykę techniczną, informatykę przemysłową, inżynierię chemiczną, inżynierię materiałową, matematykę, mechatronikę, telekomunikację, transport i logistykę – ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Politechniki Lubelskiej.

1c / biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
160.6166.8195.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii i chemii, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów, takich jak: medycyna, stomatologia, analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, logopedia, ochrona środowiska, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, weterynaria, zdrowie publiczne.

Przedmioty uzupełniające w oddziale: historia i społeczeństwo, matematyka stosowana.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z matematyki, z uwagi na potrzeby w/w kierunków studiów.  

O możliwościach i warunkach przyjęcia na wybrany kierunek studiów zawsze decyduje regulamin rekrutacji poszczególnych uczelni wyższych.

Dla uczniów kreatywnych i twórczych w szkole  prowadzone są dodatkowe zajęcia i przedsięwzięcia  artystyczne, sportowe, muzyczne, teatralne, wokalne (chór szkolny), których zakres jest uzależniony od zainteresowań i oczekiwań uczniów. Uczniowie zainteresowani działalnością społeczną i działalnością na rzecz pomocy  innym znajdą tutaj możliwość rozwoju w ramach  wolontariatu i samorządności.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych, nowoczesnej technologii, narzędzi i metod pracy.

Poziom nauczania języków obcych jest ustalony na początku roku szkolnego na podstawie wyników testu poziomującego przeprowadzanego w pierwszym tygodniu nauki.

1cp / biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
156.1170.23190.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami przyrodniczymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: analitykę medyczną, biotechnologię, dietetykę, farmację, fizjoterapię, kosmetologię, medycynę, ochronę środowiska, położnictwo, psychologię, ratownictwo medyczne, stomatologię, weterynarię, zdrowie publiczne ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

1dn-f / biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
145.6156.22173.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii i chemii, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów, takich jak: medycyna, stomatologia, analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, logopedia, ochrona środowiska, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, weterynaria, zdrowie publiczne.

Przedmioty uzupełniające w oddziale: historia i społeczeństwo, fizyka dla medyków.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z fizyki, z uwagi na potrzeby w/w kierunków studiów  i wykładów z fizyki  i ćwiczeń z fizyki laboratoryjnej.

O możliwościach i warunkach przyjęcia na wybrany kierunek studiów zawsze decyduje regulamin rekrutacji poszczególnych uczelni wyższych.

Dla uczniów kreatywnych i twórczych w szkole  prowadzone są dodatkowe zajęcia i przedsięwzięcia  artystyczne, sportowe, muzyczne, teatralne, wokalne (chór szkolny), których zakres jest uzależniony od zainteresowań i oczekiwań uczniów. Uczniowie zainteresowani działalnością społeczną i działalnością na rzecz pomocy  innym znajdą tutaj możliwość rozwoju w ramach  wolontariatu i samorządności.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych, nowoczesnej technologii, narzędzi i metod pracy.

Poziom nauczania języków obcych jest ustalony na początku roku szkolnego na podstawie wyników testu poziomującego przeprowadzanego w pierwszym tygodniu nauki.

1dpf / biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
155.95164.8181.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami przyrodniczymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: analitykę medyczną, biotechnologię, dietetykę, farmację, fizjoterapię, kosmetologię, medycynę, ochronę środowiska, położnictwo, psychologię, ratownictwo medyczne, stomatologię, weterynarię, zdrowie publiczne ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

1dpn / biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
161.15164.39173.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami przyrodniczymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: analitykę medyczną, biotechnologię, dietetykę, farmację, fizjoterapię, kosmetologię, medycynę, ochronę środowiska, położnictwo, psychologię, ratownictwo medyczne, stomatologię, weterynarię, zdrowie publiczne ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

1e / geo-mat-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
157.2165.53174.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Profil ten skierowany jest do uczniów o zainteresowaniach językowych, którym z łatwością przychodzi nauka języków obcych, którzy zamierzają kontynuować edukację na kierunkach, gdzie wymagania rekrutacyjne obejmują dwa języki obce, np. kierunkach filologicznych, filologii angielskiej, lingwistyce stosowanej, czy kierunkach ekonomicznych, na którym wymagania rekrutacyjne związane są ze złożeniem egzaminu maturalnego z dwóch języków  obcych, w tym z jednego na poziomie podstawowym i drugiego na poziomie rozszerzonym.

Przedmioty uzupełniające w oddziale: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z ekonomii oraz  poznania podstaw ekonomii w biznesie niezbędnej do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

O możliwościach i warunkach przyjęcia na wybrany kierunek studiów zawsze decyduje regulamin rekrutacji poszczególnych uczelni wyższych.

Dla uczniów kreatywnych i twórczych w szkole  prowadzone są dodatkowe zajęcia i przedsięwzięcia  artystyczne, sportowe, muzyczne, teatralne, wokalne (chór szkolny), których zakres jest uzależniony od zainteresowań i oczekiwań uczniów. Uczniowie zainteresowani działalnością społeczną i działalnością na rzecz pomocy  innym znajdą tutaj możliwość rozwoju w ramach  wolontariatu i samorządności.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych, nowoczesnej technologii, narzędzi i metod pracy.

1ep / geogr-mat-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
161.25170.99191.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami ekonomicznymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: e-biznes, ekonomię, geodezję i kartografię, gospodarkę przestrzenną, rachunkowość i finanse, stosunki międzynarodowe, transport i logistykę, turystykę, zarządzanie lub na kierunkach filologicznych, np.: filologii angielskiej, lingwistyce stosowanej – ten profil jest dla Ciebie!

Klasa akademicka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

1ff / pol-hist-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
142.8157.91184.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Profil klasy ten skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne, a po ukończeniu liceum zamierzają kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych, m. in. takich jak: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, pedagogika ,polityka społeczna, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, studia wschodnioeuropejskie, animacja kultury.

Przedmioty uzupełniające w oddziale: przyroda, spotkania kultur.

Przedmiot dodatkowy „Spotkania kultur” stwarza dodatkowe możliwości  zapoznania się z dorobkiem kulturowym regionu i stwarza  podstawy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.

O możliwościach i warunkach przyjęcia na wybrany kierunek studiów zawsze decyduje regulamin rekrutacji poszczególnych uczelni wyższych.

Dla uczniów kreatywnych i twórczych w szkole  prowadzone są dodatkowe zajęcia i przedsięwzięcia  artystyczne, sportowe, muzyczne, teatralne, wokalne (chór szkolny), których zakres jest  uzależniony od zainteresowań i oczekiwań uczniów. Uczniowie zainteresowani działalnością społeczną i działalnością na rzecz pomocy  innym znajdą tutaj możliwość rozwoju w ramach  wolontariatu i samorządności.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych, nowoczesnej technologii, narzędzi i metod pracy.

Poziom nauczania języków obcych jest ustalony na początku roku szkolnego na podstawie wyników testu poziomującego przeprowadzanego w pierwszym tygodniu nauki.

1fn / pol-hist-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
147153.24162.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Profil klasy ten skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne, a po ukończeniu liceum zamierzają kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych, m. in. takich jak: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, pedagogika ,polityka społeczna, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, studia wschodnioeuropejskie, animacja kultury.

Przedmioty uzupełniające w oddziale: przyroda, spotkania kultur.

Przedmiot dodatkowy „Spotkania kultur” stwarza dodatkowe możliwości  zapoznania się z dorobkiem kulturowym regionu i stwarza  podstawy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.

O możliwościach i warunkach przyjęcia na wybrany kierunek studiów zawsze decyduje regulamin rekrutacji poszczególnych uczelni wyższych.

Dla uczniów kreatywnych i twórczych w szkole  prowadzone są dodatkowe zajęcia i przedsięwzięcia  artystyczne, sportowe, muzyczne, teatralne, wokalne (chór szkolny), których zakres jest  uzależniony od zainteresowań i oczekiwań uczniów. Uczniowie zainteresowani działalnością społeczną i działalnością na rzecz pomocy  innym znajdą tutaj możliwość rozwoju w ramach  wolontariatu i samorządności.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych, nowoczesnej technologii, narzędzi i metod pracy.

Poziom nauczania języków obcych jest ustalony na początku roku szkolnego na podstawie wyników testu poziomującego przeprowadzanego w pierwszym tygodniu nauki.

1fpf / pol-hist-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
149.65160.25180.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami humanistycznymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: administrację, animację kultury, dziennikarstwo i komunikację społeczną, europeistykę, filologię polska, filozofię, historię, historię sztuki, pedagogikę, politologię, prawo, psychologię, stosunki międzynarodowe, socjologię – ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

1fpn / pol-hist-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
150.85157.95164.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli interesujesz się przedmiotami humanistycznymi i za cztery lata chcesz studiować, np.: administrację, animację kultury, dziennikarstwo i komunikację społeczną, europeistykę, filologię polska, filozofię, historię, historię sztuki, pedagogikę, politologię, prawo, psychologię, stosunki międzynarodowe, socjologię – ten profil jest dla Ciebie!

Klasa pod Patronatem Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.