konto
II Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego

Ocena: 3.29

Oceń Placowkę

Wyniki matur II Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego Lublin

Wyniki z matur 2023 formuła 2023

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 70.96% 55
chemia pisemny rozszerzony - 66.66% 48
filozofia pisemny rozszerzony - 58% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 55.7% 33
geografia pisemny rozszerzony - 81.24% 33
historia pisemny rozszerzony - 50.69% 13
informatyka pisemny rozszerzony - 53.33% 3
język angielski ustny podstawowy 100% 92.83% 180
język angielski pisemny podstawowy 100% 95.66% 180
język angielski pisemny rozszerzony - 81.76% 176
język niemiecki ustny podstawowy 100% 95% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 87.5% 2
język niemiecki pisemny rozszerzony - 67.33% 3
język polski pisemny podstawowy 100% 78.19% 182
język polski ustny podstawowy 100% 85.23% 182
język polski pisemny rozszerzony - 72.2% 35
język rosyjski pisemny rozszerzony - 93% 1
język ukraiński pisemny rozszerzony - 100% 1
język włoski pisemny rozszerzony - 88% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 91.87% 182
matematyka pisemny rozszerzony - 70% 88
WOS pisemny rozszerzony - 61.54% 13

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2023

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 67.82% 61
chemia pisemny rozszerzony - 54.72% 58
fizyka pisemny rozszerzony - 46.05% 38
geografia pisemny rozszerzony - 73.58% 31
historia pisemny rozszerzony - 64.73% 11
historia sztuki pisemny rozszerzony - 44.57% 7
informatyka pisemny rozszerzony - 38.57% 7
język angielski pisemny podstawowy 100% 95.06% 189
język angielski pisemny rozszerzony - 82.79% 162
język hiszpański pisemny rozszerzony - 57% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 89.5% 4
język niemiecki pisemny rozszerzony - 78.67% 3
język polski pisemny podstawowy 100% 71.92% 194
język polski pisemny rozszerzony - 62.61% 38
język rosyjski pisemny rozszerzony - 78% 2
matematyka pisemny podstawowy 99.48% 86.31% 194
matematyka pisemny rozszerzony - 61.22% 92
WOS pisemny rozszerzony - 61.33% 6

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 57.62% 73
chemia pisemny rozszerzony - 58.62% 61
fizyka pisemny rozszerzony - 70.45% 31
geografia pisemny rozszerzony - 66.11% 36
historia pisemny rozszerzony - 48.71% 17
historia muzyki pisemny rozszerzony - 83% 1
historia sztuki pisemny rozszerzony - 83% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 54% 6
język angielski pisemny podstawowy 100% 96.91% 203
język angielski pisemny rozszerzony - 84.29% 154
język francuski pisemny rozszerzony - 80% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 76% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 84% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 86% 10
język niemiecki pisemny rozszerzony - 84.29% 7
język polski pisemny podstawowy 100% 74.09% 216
język polski pisemny rozszerzony - 70.42% 55
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 100% 1
język włoski pisemny podstawowy 100% 98% 1
język włoski pisemny rozszerzony - 94% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 89.09% 216
matematyka pisemny rozszerzony - 57.56% 100
WOS pisemny rozszerzony - 51.56% 9

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 73% 86
chemia pisemny rozszerzony - 65% 71
filozofia pisemny rozszerzony - 35% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 55% 47
geografia pisemny rozszerzony - 56% 53
historia pisemny rozszerzony - 63% 12
informatyka pisemny rozszerzony - 61% 4
język angielski pisemny podstawowy 100% 93% 234
język angielski pisemny rozszerzony - 78% 201
język francuski pisemny podstawowy 100% 87% 3
język francuski pisemny rozszerzony - 76% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 79% 20
język niemiecki pisemny rozszerzony - 74% 4
język polski pisemny podstawowy 100% 71% 255
język polski pisemny rozszerzony - 63% 60
język rosyjski pisemny rozszerzony - 84% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 83% 255
matematyka pisemny rozszerzony - 68% 114
WOS pisemny rozszerzony - 59% 14

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 56% 90
chemia pisemny rozszerzony - 59% 80
fizyka pisemny rozszerzony - 62% 43
geografia pisemny rozszerzony - 55% 57
historia pisemny rozszerzony - 57% 14
informatyka pisemny rozszerzony - 54% 15
język angielski ustny podstawowy 100% 89% 219
język angielski pisemny podstawowy 100% 92% 219
język angielski pisemny rozszerzony - 76% 182
język francuski ustny podstawowy 100% 94% 4
język francuski pisemny podstawowy 100% 84% 4
język hiszpański ustny podstawowy 100% 69% 2
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 60% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 89% 18
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 82% 18
język niemiecki pisemny rozszerzony - 90% 5
język polski pisemny podstawowy 98% 60% 245
język polski ustny podstawowy 100% 86% 245
język polski pisemny rozszerzony - 49% 57
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 100% 2
język rosyjski ustny podstawowy 100% 99% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 93% 3
matematyka pisemny podstawowy 100% 85% 245
matematyka pisemny rozszerzony - 63% 104
WOS pisemny rozszerzony - 50% 7

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 57% 83
chemia pisemny rozszerzony - 65% 79
fizyka pisemny rozszerzony - 51% 35
geografia pisemny rozszerzony - 56% 54
historia pisemny rozszerzony - 50% 14
historia sztuki pisemny rozszerzony - 45% 10
informatyka pisemny rozszerzony - 54% 9
język angielski ustny podstawowy 100% 87% 223
język angielski pisemny podstawowy 100% 90% 223
język angielski pisemny rozszerzony - 74% 169
język francuski ustny podstawowy 100% 93% 1
język francuski pisemny podstawowy 100% 98% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 92% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 90% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 88% 26
język niemiecki ustny podstawowy 100% 80% 26
język niemiecki pisemny rozszerzony - 66% 6
język polski ustny podstawowy 100% 87% 255
język polski pisemny podstawowy 100% 63% 255
język polski pisemny rozszerzony - 71% 55
język rosyjski ustny podstawowy 100% 77.25% 4
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 83% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 90% 2
matematyka pisemny podstawowy 100% 83% 255
matematyka pisemny rozszerzony - 42% 110
WOS pisemny rozszerzony - 39% 5

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 58% 105
chemia pisemny rozszerzony - 52% 125
fizyka pisemny rozszerzony - 55% 33
geografia pisemny rozszerzony - 64% 44
historia pisemny rozszerzony - 59% 13
historia sztuki pisemny rozszerzony - 36% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 70% 10
język angielski ustny podstawowy 100% 81% 244
język angielski pisemny podstawowy 100% 90% 244
język angielski pisemny rozszerzony - 75% 184
język francuski ustny podstawowy 100% 97% 4
język francuski pisemny podstawowy 100% 90% 4
język niemiecki ustny podstawowy 100% 74% 15
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 94% 15
język niemiecki pisemny rozszerzony - 79% 7
język polski ustny podstawowy 100% 81% 266
język polski pisemny podstawowy 100% 67% 266
język polski pisemny rozszerzony - 65% 53
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 80% 2
język rosyjski ustny podstawowy 100% 75% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 42% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 79% 266
matematyka pisemny rozszerzony - 52% 109
WOS pisemny rozszerzony - 54% 28

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 57.94% 105
chemia pisemny rozszerzony - 52.45% 125
fizyka pisemny rozszerzony - 55.3% 33
geografia pisemny rozszerzony - 63.71% 44
historia pisemny rozszerzony - 59.38% 13
historia sztuki pisemny rozszerzony - 35.5% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 70% 10
język angielski pisemny podstawowy 100% 89.94% 244
język angielski ustny podstawowy 100% 81.27% 244
język angielski pisemny rozszerzony - 75.36% 184
język francuski pisemny podstawowy 100% 90% 4
język francuski ustny podstawowy 100% 96.75% 4
język niemiecki ustny podstawowy 100% 73.53% 15
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 93.87% 15
język niemiecki pisemny rozszerzony - 79.43% 7
język polski ustny podstawowy 100% 80.88% 266
język polski pisemny podstawowy 100% 66.58% 266
język polski pisemny rozszerzony - 65.28% 53
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 80% 2
język rosyjski ustny podstawowy 100% 75% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 42% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 78.92% 266
matematyka pisemny rozszerzony - 51.69% 109
WOS pisemny rozszerzony - 53.51% 28

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 66% 100
chemia pisemny rozszerzony - 70% 88
fizyka pisemny rozszerzony - 49% 57
geografia pisemny rozszerzony - 67% 54
historia pisemny rozszerzony - 60% 13
informatyka pisemny rozszerzony - 54% 20
język angielski pisemny podstawowy 100% 91.87% 238
język angielski ustny podstawowy 100% 85.41% 238
język angielski pisemny rozszerzony - 74% 219
język francuski pisemny podstawowy 100% 86.57% 7
język francuski ustny podstawowy 100% 88.57% 7
język francuski pisemny rozszerzony - 72% 9
język hiszpański ustny podstawowy 100% 80% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 86% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 79.86% 21
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 88.86% 21
język niemiecki pisemny rozszerzony - 73% 7
język polski pisemny podstawowy 100% 76.11% 268
język polski ustny podstawowy 100% 84.21% 268
język polski pisemny rozszerzony - 73% 51
język rosyjski ustny podstawowy 100% 96.5% 2
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 97% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 100% 1
matematyka pisemny podstawowy 99% 76.5% 268
matematyka pisemny rozszerzony - 50% 134
WOS pisemny rozszerzony - 49% 28

Porównanie średnich wyników matur 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony