konto
II Liceum im. gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej

Ocena: 2.74

Oceń Placowkę

Profile II Liceum im. gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej Poznań

1A / PRE-IB rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcychemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
311.25331.63380.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
440240 -

Egzamin wstępny:

pre-IB - sprawdzian kompetencji językowych

Opis:

Dwuletnia klasa pre-IB jest propozycją skierowaną do uczniów ambitnych, którym nie jest obce twórcze myślenie i dla których rozwój indywidualnych zdolności jest rzeczą najważniejszą. Zajęcia prowadzone są częściowo w języku angielskim, w oparciu o polską podstawę programową oraz programy autorskie. Uczniowie mają również możliwość nauki języka angielskiego w zwiększonej liczbie godzin. Klasa ta przygotowuje ich do kontynuowania nauki w programie Międzynarodowej Matury.

Przedmioty dodatkowe : TOK, CAS

Międzynarodowa  Matura (The International Baccalaureate (IB) Diploma) to dwuletni program edukacyjno-wychowawczy, uznawany za najlepszy program szkolnictwa średniego na świecie. Program ten nie tylko angażuje młodych ludzi w proces aktywnego uczenia się i zdobywania doświadczeń, ale również pozwala im pozytywnie wpłynąć na życie innych ludzi.

Językiem wykładowym w programie matury międzynarodowej jest angielski, a program przedmiotów ogólnokształcących jest wzbogacony o Theory of Knowledge – interdyscyplinarne zajęcia rozwijające umiejętność krytycznego myślenia oraz program Creativity, Activity Service skupiający się na działalności społecznej, zajęciach twórczych i sportowych, które uczniowie realizują zarówno w szkole jak i poza nią.

Przedmioty podzielone są na grupy: Literatura i język: język polski/język angielski, Języki obce, Nauki społeczne, Nauki eksperymentalne oraz Nauki matematyczne. Uczeń wybiera sześć przedmiotów – trzy na poziomie rozszerzonym HL i trzy na poziomie podstawowym SL. Nauka na wybranych poziomach kończy się egzaminem dojrzałości. W ramach programu uczeń zobowiązany jest również napisać pracę dyplomową Extended Essay.

Atutem szkoły są profesjonalni i ambitni nauczyciele, którzy odbywają regularne szkolenia IB za granicą. Szkoła realizuje również programy szkolenia nauczycieli w ramach programu Erasmus Plus w wielu krajach Europy. Średni wynik egzaminów maturalnych uzyskiwany przez uczniów tej klasy należy co roku do najwyższych w Polsce i na świecie.

Maturalne arkusze egzaminacyjne oceniane są przez międzynarodową grupę zewnętrznych egzaminatorów, a dyplomy IB, wydawane przez organizację IBO w Genewie, stanowią dokument równoważny ze świadectwem dojrzałości publicznych średnich szkół ogólnokształcących i są honorowane przez uczelnie zagraniczne.

Szkoła oferuje możliwość udziału w wymianach międzynarodowych, m.in. z Farel College w Amersfoort w Holandii. Ponadto realizowane są projekty partnerstw strategicznych finansowane przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus Plus, a także spektakularna coroczna Konferencja Poznań Model United Nations – edukacyjna, modelowa sesja obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych organizowana przez uczniów IB na Wydziale Prawa i Administracji UAM  zrzeszająca setki delegatów w wieku licealnym z całego świata.

Absolwenci zostają studentami prestiżowych uczelni zagranicznych i krajowych, studiując  m.in. w Oxford, Cambridge, Imperial College London, Glasgow  kierunki : medycyna, biomedycyna, prawo, prawo międzynarodowe, architektura, informatyka, ekonomia, business and management, film i media.

Jeśli pragniesz realizować najbardziej prestiżowy i efektywny program nauczania na świecie, a jednocześnie należysz do osób z pasją zgłębiających wiedzę, jeśli otaczający Cię świat jest ciągłą inspiracją zarówno do intelektualnego, jak i duchowego rozwoju i jeśli jego ciekawość determinuje Twoje działania na różnych płaszczyznach, jeśli marzysz o studiach na najbardziej renomowanych uczelniach na świecie  i chcesz poznać ciekawych, ambitnych ludzi, to waśnie jest klasa dla Ciebie.

1B1 / PRAWNICZA rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
156.4167.86186.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Proces nauczania w klasach PRAWNICZYCH skoncentrowany jest na przygotowaniu do studiów uniwersyteckich, w kraju i za granicą, na takich kierunkach jak: prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne, filologia polska, filologie obce, europeistyka, historia, sztuka, filmoznawstwo, dziennikarstwo oraz inne kierunki humanistyczne lub artystyczne.

Klasa objęta jest Programem Edukacji Prawnej, którego celem jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat porządku prawnego oraz poszerzanie jej świadomości prawnej, dzięki wykładom i zajęciom warsztatowym prowadzonym w cyklu trzyletnim przez praktyków zawodów prawniczych – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych.

Przedmioty dodatkowe: prawo, retoryka i stylistyka praktyczna

Do klasy PRAWNICZEJ zapraszamy młode osoby o szeroko pojętych uzdolnieniach i zainteresowaniach humanistycznych oraz językowych, pragnących je rozwijać w takich dziedzinach jak prawo, kultura, sztuka, literatura, historia oraz języki obce.

Patronat nad klasą sprawuje Instytut Filologii Romańskiej UAM, w ramach którego odbywają się  spotkania z wykładowcami poznańskiej romanistyki, prowadzącymi zajęcia poświęcone wielu różnym aspektom języka, kultury, sztuki i literatury francuskiej i francuskojęzycznej.

W program klasy PRAWNICZEJ wpisana jest także międzynarodowa wymiana młodzieży, organizowana we współpracy z francuskim Liceum Saint Louis w Saumur  Chętnym uczniom klasy drugiej i trzeciej umożliwiamy także semestralny pobyt w Saumur oraz naukę w Liceum Saint Louis.

Klasa PRAWNICZA ściśle współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji UAM,  Okręgową Izbą Radców Prawnych, Sądem Apelacyjnym, Stowarzyszeniem Sędziów Iustitia, Wielkopolską Fundacją Edukacji Prawnej,  Okręgową Radą Adwokacką  oraz Poznańskim Centrum Praw Człowieka.

Uczniowie klasy PRAWNICZEJ są aktywnymi uczestnikami wielu projektów w zakresie przedmiotów rozszerzonych oraz finalistami i laureatami olimpiad przedmiotowych, m. in. takich jak Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada Wiedzy o Swobodach i Wolnościach Obywatelskich,  Olimpiada Wiedzy o Prawach Ucznia, Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Olimpiada Języka Francuskiego, Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg, Olimpiada Artystyczna. Od kilku lat stanowią trzon Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich, odnoszącego sukcesy w zawodach międzyszkolnych i ogólnopolskich.

Uczniowie klasy PRAWNICZEJ angażują się w następujące projekty i wydarzenia:

 • wykłady otwarte na Wydziale Prawa i Administracji UAM
 • lekcje prawnicze, warsztaty, wizyty w sądach, symulacje rozpraw w ramach nawiązanej współpracy
 • Młodzieżowy Klub Historyczny im. Kazimierza Moczarskiego
 • Program Interdyscyplinarny „KinoSzkoła” (wykłady, seanse, dyskusje, historia kina, interpretacje filmów) we współpracy z CK Zamek w Poznaniu.
 • Realizacja filmów i projektów artystycznych w ramach Szkolnego Towarzystwa Filmowego im. H. Modrzejewskiej (współpraca z CK Zamek w Poznaniu)
 • Konkurs Prozy i Poezji Francuskiej
 • Zespół Dziennikarski Dwójki
 • Szkolne studio podcastowe
 • Zespół mediów społecznościowych
 • Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila (UAM)
 • lekcje muzealne w CK Zamek oraz w Muzeum Narodowym w Poznaniu
 • wystawy malarstwa oraz fotografii, wizyty w muzeach (Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Żydów Polskich, Galeria Arsenał etc.)
 • obchody Dni Frankofonii

Wszystkich pasjonatów historii, miłośników literatury i pięknej polszczyzny, osoby realizujące swój potencjał poprzez naukę języków obcych, twórczość literacką i artystyczną lub wiążące swoją przyszłość z uprawianiem jednego z zawodów prawniczych serdecznie zapraszamy do klasy PRAWNICZEJ! Gwarantujemy szeroki wachlarz możliwości rozwijania i pogłębiania zainteresowań humanistycznych oraz solidne przygotowanie do egzaminów maturalnych, będących wstępem do studiów wyższych na prestiżowych uczelniach wyższych w kraju i za granicą.

1B2 / PRAWNICZA rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
159.9173.26183.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Proces nauczania w klasach PRAWNICZYCH skoncentrowany jest na przygotowaniu do studiów uniwersyteckich, w kraju i za granicą, na takich kierunkach jak: prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne, filologia polska, filologie obce, europeistyka, historia, sztuka, filmoznawstwo, dziennikarstwo oraz inne kierunki humanistyczne lub artystyczne.

Klasa objęta jest Programem Edukacji Prawnej, którego celem jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat porządku prawnego oraz poszerzanie jej świadomości prawnej, dzięki wykładom i zajęciom warsztatowym prowadzonym w cyklu trzyletnim przez praktyków zawodów prawniczych – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych.

Przedmioty dodatkowe: prawo, retoryka prawnicza, kultura mediów

 

1C1 / POLITECHNICZNA AI rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
171.8177.95198.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa Politechniczna AI rozwija umiejętności niezbędne do studiowania na kierunkach  ścisłych i technicznych. Nauka odbywa się w nowocześnie wyposażonej klasie komputerowej AI for Youth oraz doskonale wyposażonej pracowni chemicznej gwarantującej możliwość przeprowadzania skomplikowanych eksperymentów.

Klasa jest objęta patronatem firmy Intel oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM

Od pierwszej klasy uczniowie uczestniczą w: 

 • wykładach, seminariach, warsztatach naukowych organizowanych przez m.in. Wydział Chemii UAM w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki UAM
 • konkursach przedmiotowych z matematyki, informatyki i chemii, w tym: Olimpiadzie Chemicznej,  Konkursie Naukowym E(x)plory, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, Alfiku Matematycznym, Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, Konkursie KOALA, Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotów matematyka i chemia oraz wielu innych,
 • wydarzeniach naukowych i akademickich: Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki, Uczniowskiej Konferencji Młodych Chemików i innych
 • Indywidualnym Program Nauczania z matematyki i chemii
 •  matematycznych projektach edukacyjnych
 • kole naukowym przygotowującym do Olimpiady Chemicznej

Uczniowie tej klasy mają możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu na certyfikat językowy Deutsches Sprachdiplom Stufe II, co ułatwia podjęcie studiów oraz zdobycie zatrudnienia w krajach niemieckojęzycznych.

Grupa DSD objęta jest patronatem Republiki Federalnej Niemiec w ramach partnerstwa szkolnego Centrali Kształcenia Obcokrajowców – Partnerschule der Zentrallstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA).

Co wyróżnia absolwentów klasy Politechnicznej AI?

Uczniowie tej klasy rozwijają swoją sprawność rachunkową na zajęciach matematyki, informatyki i chemii do podejmowania ambitnych problemów logicznych i algorytmicznych. Gwarantuje to szansę na doskonałe przygotowanie do podjęcia studiów o charakterze ścisłym i technicznym oraz rozwoju technologii przyszłości.

Absolwenci odnajdą się z łatwością na następujących kierunkach: informatyka, teleinformatyka, sztuczna inteligencja, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, matematyka.

Przedmioty dodatkowe:

Klasa Politechniczna AI oferuje bogatą propozycję zajęć uzupełniających i poszerzających ofertę przedmiotów rozszerzonych: matematyki, chemii i informatyki. Kandydatom proponujemy zajęcia z Chemii doświadczalnej, IT w naukach przyrodniczych oraz zajęcia informatyczne współorganizowane z firmą Intel w ramach programu AI for Youth 2.0. Jest to międzynarodowy program umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji przeznaczony dla uczniów szkół średnich, obejmujący moduły, w których uczniowie zdobywają zarówno umiejętności technologiczne, jak i społeczne w zakresie AI, zapoznają się z możliwościami pozyskiwania, eksploracji i wizualizacji danych, a także z podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi do budowania modeli AI i korzystania ze sztucznej inteligencji , m.in. w No-Code tools in Data Analytics, Computer Vision, Natural Language Processing.

Praktyczne podejście do przedmiotów pozwala łatwiej opanować materiał niezbędny do egzaminu maturalnego, udziału w konkursach przedmiotowych, jak również ułatwi start na studiach. Ofertę rozszerzają projekty edukacyjne z matematyki, organizowane w formie osobnych zajęć. Dla kandydatów aspirujących do uczestnictwa w olimpiadach przedmiotowych organizowane są zajęcia IPN, na których przygotowują się do konkursu w niewielkich grupach pod okiem nauczyciela. 

1C2 / EKONOMICZNA rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
148.15164.06182
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwenci klasy o profilu EKONOMICZNYM wiążą swoją przyszłość ze studiami ogólnoekonomicznymi, prawnymi, przyrodniczymi, ścisłymi i technicznymi. Szczególnie dedykowane są im studia w zakresie: ekonomii, geoinformacji i geografiki, gospodarki przestrzennej, informatyki i ekonometrii, inżynierii produkcji i zarządzania, ochrony środowiska, polityki społecznej, prawa gospodarczego, rachunkowości, turystyki czy zarządzania.

Przedmioty dodatkowe: prawo w biznesie, English for Business

Klasa ekonomiczna współpracuje z Instytutem Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu realizując dwuletni projekt „Klasa Akademicka”, Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym oraz Polskim Towarzystwem Geograficznym.

Uczniowie tej klasy są aktywnymi uczestnikami wycieczek i tematycznych zajęć praktycznych, wielu projektów edukacyjnych oraz laureatami i finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych m.in. Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiady Statystycznej, Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, Olimpiady Technicznej, Olimpiady Geograficznej, Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, Kangura Matematycznego, Wielkopolskiej Superligi Liceów.

Jeśli interesujesz się praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy i pasjonujesz się liczbami i ich zastosowaniem w świecie nauki, gospodarki i społeczeństwa, jeżeli świat aplikacji i programów komputerowych nie ma dla Ciebie tajemnic, jeśli potrafisz nie tylko zachwycić się pięknem kopalni soli, ale jednocześnie zgłębiasz istotę jej powstania, jeśli na samą myśl o tworzeniu biznesplanów
i zarządzaniu projektami pojawia się błysk w Twoich oczach, to klasa o profilu ekonomicznym na pewno jest dla Ciebie!

1D / MEDYCZNA rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
162.8172.44194.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa medyczna powstała z myślą o kandydatach, którzy wiążą swoją przyszłość z dziedzinami medycznymi, ale również pozostałymi kierunkami przyrodniczymi. Licealiści w tej klasie potrafią doskonale połączyć umiejętności ścisłe i humanistyczne, których synergia ma dominującą rolę w naukach medycznych i przyrodniczych.

Klasa jest objęta patronatem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Wydziału Biologii UAM w Poznaniu

Od pierwszej klasy uczniowie mają szansę na:

 • uczestnictwo w wykładach, seminariach, warsztatach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Wydział Biologii i Wydział Chemii UAM w Poznaniu,
 • udział i przygotowanie do wielu konkursów przedmiotowych z biologii i chemii, w tym: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiady Ekologicznej, Konkursie Naukowym E(x)plory oraz wielu innych,
 • uczestnictwo w wydarzeniach naukowych i akademickich: Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki, Uczniowskiej Konferencji Młodych Chemików, Dniach Akademickich na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu

Co wyróżnia absolwentów klasy Medycznej?

Średni wynik egzaminów maturalnych z chemii i z biologii uzyskiwany co roku przez uczniów tej klasy należy do najwyższych wyników w Poznaniu*, przez co absolwenci II LO plasują się na pierwszej liście rankingowej na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.**

Absolwenci zostają studentami między innymi takich kierunków jak: lekarski, farmacja, weterynaria, biotechnologia, biologia, chemia i psychologia.

Przedmioty dodatkowe

Biologia doświadczalna, Biologia medyczna, Chemia doświadczalna i Analiza chemiczna uzupełniają ofertę klasy, która rozszerza naukę w szkole o przydatne aspekty praktyczne z biologii i chemii. Praktyczne podejście pozwoli łatwiej opanować materiał niezbędny do egzaminu maturalnego, udziału w konkursach przedmiotowych, jak  również ułatwi start w laboratoriach na studiach. Profesjonalnie wyposażone pracownie naukowe, z których uczniowie korzystają podczas lekcji, pozwalają im samodzielnie wykonywać eksperymenty badawcze, doświadczenia chemiczne i obserwacje mikroskopowe. Ponadto, licealiści w klasie drugiej zespołowo realizują projekt edukacyjny w ramach olimpiady praktycznej „Zwolnieni z Teorii”.

* źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

** stanowią najliczniejszą grupę studentów ze szkół wielkopolskich (źródło: dane uzyskane przez szkołę z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)