II Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile II Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi Zielona Góra

1A / HUMANISTYCZNA rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przedmioty rozszerzone:
1. JĘZYK POLSKI 2. HISTORIA  3. JĘZYK OBCY/INFORMATYKA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA

Klasy, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną, historyczną i prawniczą. Przygotowują uczniów do funkcjonowania w relacjach społecznych, głównie w zakresie znajomości języka oraz odbioru i przekazywania kultury. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, prawie oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym. Uczymy rozwiązywać problemy, gromadzić i przetwarzać informacje, prawidłowo komunikować się oraz sprawnie poruszać się w obszarze obowiązujących norm prawnych. W klasie humanistycznej lub prawniczej młodzież może poznawać kulisy zawodu dzięki dodatkowym zajęciom z prawa.

1B / AKADEMICKA rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiahistoria
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przedmioty rozszerzone:
1. GEOGRAFIA  2. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  3. JĘZYK OBCY/INFORMATYKA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: GEOGRAFIA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe z naukami humanistycznymi, społecznymi i pokrewnymi ( filologia, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, filozofia, itd.). Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły, pomagających w ukierunkowaniu zainteresowań, w tym w warsztatach prawniczych, z socjologii i psychologii, warsztatach biomedycznych. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości kontynuować naukę na kierunkach: filologicznych, pedagogicznych, społecznych, humanistycznych, ale także technicznych.

1C / MATEMATYCZNA rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przedmioty rozszerzone:
1. MATEMATYKA 2. GEOGRAFIA  3. JĘZYK OBCY/FIZYKA/INFORMATYKA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: FIZYKA, INFORMATYKA, JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA

Klasa przygotowująca uczniów do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych, technicznych, politechnicznych, architekturze, kierunkach ekonomicznych. Uczniowie klasy matematycznej nie tylko poszerzają wiadomości z zakresu nauk ścisłych, ale także nabywają szerokiej wiedzy  z podstaw ekonomii, zarządzaniu przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi, stosowaniu zasad marketingu w firmie, sporządzaniu biznesplanu, korzystaniu z obowiązujących przepisów prawa i innych źródeł informacji ważnych dla przedsiębiorcy. Wśród proponowanych zajęć dodatkowych na szczególną uwagę w tej klasie zasługują warsztaty biomedyczne i zajęcia astronomiczno-fizyczne.

1D / BIOMEDYCZNA rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przedmioty rozszerzone:
1. BIOLOGIA 2. CHEMIA  3. JĘZYK OBCY/FIZYKA/INFORMATYKA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: BIOLOGIA, CHEMIA/FIZYKA, JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA

Wymarzona klasa dla osób lubiących przedmioty związane z naukami przyrodniczymi lub ścisłymi, między innymi geografię, biologię, fizykę i chemię. Nauka w klasie biomedycznej stwarza  szerokie możliwości dalszej edukacji. Absolwenci mogą podjąć studia na bardzo popularnych i przyszłościowych kierunkach, chociażby takich jak: kosmetologia, dietetyka, inżynieria środowiska, medycyna, farmacja, chemia przemysłowa, fizyka medyczna  i innych.  Ponadto w klasie biomedycznej wyposażamy w wiedzę psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i zachodzące procesy społeczne. Uczymy zrozumienia funkcjonowania biologicznego, psychicznego i społecznego człowieka. Dla uczniów zainteresowanych tworzymy zajęcia dodatkowe: laboratoria biologiczne, warsztaty biomedyczne, warsztaty socjologiczne