konto
I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika

Profile I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika Krosno

1A / językowo-humanistyczny rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriajęzyk obcywos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Dwujęzyczność polega na połączeniu nauczania dwóch przedmiotów w 4-letnim cyklu kształcenia z elementami języka angielskiego. W tej klasie będą to biologia  oraz przedmiot dodatkowy o tematyce społecznej. Ale bez obaw! Nie jest to nauczanie  przedmiotu tylko w języku angielskim. W naszej szkole realizujemy model D nauczania dwujęzycznego, w którym język angielski stanowi jedynie uzupełnienie! treści podawanych po polsku.  Dwujęzyczność widoczna np. w zapisie tematu lekcji, wprowadzaniu słów i nazw np. zwierząt lub roślin (biologia), podpisach pod zdjęciami, poleceniach wydawanych przez nauczyciela. Język angielski stanowi więc element i narzędzie, a nie meritum przedmiotu. Zapewnia to zrozumienie i przyswojenie wiedzy na dwóch płaszczyznach i umiejętność zintegrowania wiedzy z kompetencjami językowymi. To buduje pewność siebie, wzmacnia motywację i poczucie sukcesu. Bardzo przydaje się na maturze ustnej. Świat nie ma już granic poza tymi mentalnymi. Młodzi ludzie powinni być przygotowani na funkcjonowanie w świecie dzięki perfekcyjnie opanowanemu językowi obcemu i integracji wiedzy i języka.

Uwaga!

Rekrutacja do klasy A - dwujęzycznej trwa krócej! Należy złożyć wniosek w szkole
w terminie od 11 do 20 maja 2020 r.

 

1B / matematyczno-fizyczny rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W tej klasie dajemy wszystkim uczniom możliwość rozwijania zainteresowań w zakresie nauk ścisłych pod kierunkiem wybitnych pedagogów,
A tym szczególnie zainteresowanym:
- udziału  w obozach naukowych przygotowujących do Olimpiady Matematycznej,
- wzięcia udziału w takich olimpiadach i konkursach jak: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Astronomiczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Ogólnopolska  Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, fizyki oraz informatyki, Konkurs Matematyczny im. Prof. Jana Marszała, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Lei, Jagielloński Turniej Matematyczny , Międzynarodowy Konkurs Matematyczny NABOJ.

Warto podkreślić, że co roku uczniowie tej klasy zdobywają indeks AGH w Ogólnopolskiej Olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH" z matematyki, fizyki i chemii na wszystkie kierunki tej uczelni. Może i Ty do nich dołączysz?

Jeśli więc lubisz „rozgryzać” problemy naukowe, stawiać pytania i szukać odpowiedzi – to jest to klasa dla Ciebie.

1C / politechniczny rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcychemiafizyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa politechniczna to świetny wybór dla tych Kandydatów, których również fascynują nauki ścisłe. Przyjęty obecnie system wyboru III przedmiotu rozszerzonego znacznie poszerza spektrum zainteresowań i możliwości dalszego kształcenia. Uczniowie tej klasy mogą wybrać dodatkowo fizykę, chemię lub np. geografię czy informatykę w zależności od upodobań i zdolności. Dlatego absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć studia: uniwersyteckie (nauki ścisłe) i politechniczne (np. architektura, mechanika i budowa maszyn, informatyka, elektronika i telekomunikacja, elektromechanika, mechatronika, automatyka i robotyka, budownictwo, energetyka, transport i logistyka, geodezja), ale również ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość, zarządzanie, analityka gospodarcza, rachunkowość i controlling, międzynarodowe stosunki gospodarcze), a także medyczne: (np. biofizyka, biotechnologia, inżynieria medyczna, elektroradiologia) oraz informatyczne.

1DE / promedyczny rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kierunek promedyczny to wspaniała ścieżka edukacyjna dla miłośników nauk przyrodniczych oraz wszystkich uczniów, którzy marzą o wykonywaniu zawodów medycznych. Uczniowie tych klas, wybierając w klasie drugiej trzeci przedmiot rozszerzony sami mają możliwość zaprojektować sobie ścieżkę kształcenia według zainteresowań i potrzeb. Gdzie na studia?

Absolwenci klasy promedycznej  zostają studentami akademii medycznych na kierunkach takich jak medycyna, farmacja, stomatologia, fizjoterapia, weterynaria, psychologia, biotechnologia, nanotechnologia, ratownictwo medyczne, analityka lub inżynieria medyczna i wielu innych, jak np.: biologia, chemia, kosmetologia itp. Ponadto, dzięki możliwości wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego uczniowie mają możliwość przygotowania do matury dającej wstęp na dowolny, wymarzony kierunek studiów – także techniczny.

1F / techniczno-ekonomiczny rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcychemiafizykageografia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zainteresowani uczniowie tej klasy mają możliwość realizacji swoich pasji naukowych na zajęciach koła olimpijskiego z  geografii, i innych,  na których zapewniamy im stałą opiekę dydaktyczną i pomoc w przygotowaniu do udziału w olimpiadach: geograficznej, wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości, statystycznej. Uczniowie, którzy wybiorą ten profil mogą podobnie jak ich koledzy i  koleżanki z klas B i C korzystać z oferty zajęć roku zerowego AGH z matematyki, chemii  oraz startować w Ogólnopolskiej Olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH"także z geografii i uczestniczyć w zajęciach kół olimpijskich z innych przedmiotów ścisłych. Jeśli więc masz duszę globetrotera, szerokie horyzonty i choć trochę lubisz matematykę  wybierz klasę F!