I Liceum

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile I Liceum Wrocław

1A1G / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
132140.23150.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

lasa przyrodnicza z dodatkowymi przedmiotami opracowanymi według autorskich programów własnych, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów: laboratorium biologiczne, laboratorium chemiczne, obliczenia chemiczne.

1A1P / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1A2G / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia fizyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
100.4114.63128
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przyrodnicza z dodatkowymi przedmiotami opracowanymi według autorskich programów własnych, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów: laboratorium biologiczne, laboratorium chemiczne, obliczenia chemiczne.

1A2P / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1A3G / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia geografia
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiageografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
115.2121.97136.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przyrodnicza z dodatkowymi przedmiotami opracowanymi według autorskich programów własnych, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów: laboratorium biologiczne, laboratorium chemiczne, obliczenia chemiczne.

1B1G / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski język polski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiahistoriawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
117.6124.1130.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa medialna (patronat Uniwersytetu Wrocławskiego) z dodatkowymi przedmiotami, opracowanymi według autorskich programów własnych, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów: podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (blok medialny 1), podstawy wiedzy o sztukach wizualnych (blok medialny 2) oraz podstawy wiedzy o mediach (blok medialny 3).

1B1P / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiahistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1B2G / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia język angielski język polski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiahistoriawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
130.4135.49148.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa medialna (patronat Uniwersytetu Wrocławskiego) z dodatkowymi przedmiotami, opracowanymi według autorskich programów własnych, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów: podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (blok medialny 1), podstawy wiedzy o sztukach wizualnych (blok medialny 2) oraz podstawy wiedzy o mediach (blok medialny 3).

1B2P / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiahistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1B3G / ogólny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski język polski wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiahistoriawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
127.4135.85157.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa medialna (patronat Uniwersytetu Wrocławskiego) z dodatkowymi przedmiotami, opracowanymi według autorskich programów własnych, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów: podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (blok medialny 1), podstawy wiedzy o sztukach wizualnych (blok medialny 2) oraz podstawy wiedzy o mediach (blok medialny 3).

1C1G / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
112.6128.54159.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa turystyczna z dodatkowymi przedmiotami, opracowanymi według autorskich programów własnych, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów: geografia turystyczna oraz podstawy hotelarstwa i turystyki w języku angielskim.
Obowiązkowymi przedmiotami rozszerzonymi jest geografia i matematyka, trzecim przedmiotem rozszerzonym jest język angielski lub wiedza o społeczeństwie do wyboru.

1C1P / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiawos
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1C2G / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia język polski wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
118.4125.08149.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa turystyczna z dodatkowymi przedmiotami, opracowanymi według autorskich programów własnych, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów: geografia turystyczna oraz podstawy hotelarstwa i turystyki w języku angielskim.
Obowiązkowymi przedmiotami rozszerzonymi jest geografia i matematyka, trzecim przedmiotem rozszerzonym jest język angielski lub wiedza o społeczeństwie do wyboru.

1D1G / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
112.6121.26127.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przyrodniczo-matematyczna z dodatkowym przedmiotem obowiązkowym, opracowanym według autorskiego programu własnego: obliczenia chemiczne.
Obowiązkowymi przedmiotami rozszerzonymi jest biologia i chemia, trzecim przedmiotem rozszerzonym jest jeden z: język polski, język angielski lub informatyka (wybór informatyki będzie możliwy na deklaracji dotyczącej realizowanego bloku przedmiotów rozszerzonych, wypełnianej po klasie I).

1D1P / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D2G / ogólny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D2P / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D3G / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
121.8127.31136.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przyrodniczo-matematyczna z dodatkowym przedmiotem obowiązkowym, opracowanym według autorskiego programu własnego: obliczenia matematyczne.
Obowiązkowymi przedmiotami rozszerzonymi jest matematyka i fizyka, trzecim przedmiotem rozszerzonym jest jeden z: informatyka, język angielski lub język polski(wybór języka polskiego będzie możliwy na deklaracji dotyczącej realizowanego bloku przedmiotów rozszerzonych, wypełnianej po klasie I).

1D3P / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcychemiageografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D4P / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcychemiageografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1E1G / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
97.6118.61150.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa inżynierska z dodatkowym przedmiotem, opracowanym według autorskiego programu własnego, obowiązkowym dla wszystkich uczniów - laboratorium fizyczne, realizowanym w drugiej i trzeciej klasie.

1E1P / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1E2G / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

w całym cyklu kształcenia przewidziano zajęcia terenowe i wycieczki edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe - laboratorium z fizyki od II klasy. 
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka i j. angielski.

1E2P / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -