I Liceum

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile I Liceum Wrocław na rok 2018/2019

1A1 / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia język angielski
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
132140.23150.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

lasa przyrodnicza z dodatkowymi przedmiotami opracowanymi według autorskich programów własnych, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów: laboratorium biologiczne, laboratorium chemiczne, obliczenia chemiczne.

1A2 / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia geografia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
115.2121.97136.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przyrodnicza z dodatkowymi przedmiotami opracowanymi według autorskich programów własnych, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów: laboratorium biologiczne, laboratorium chemiczne, obliczenia chemiczne.

1A3 / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia fizyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:chemiafizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
100.4114.63128
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przyrodnicza z dodatkowymi przedmiotami opracowanymi według autorskich programów własnych, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów: laboratorium biologiczne, laboratorium chemiczne, obliczenia chemiczne.

1B1 / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia język angielski język polski
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
117.6124.1130.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa medialna (patronat Uniwersytetu Wrocławskiego) z dodatkowymi przedmiotami, opracowanymi według autorskich programów własnych, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów: podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (blok medialny 1), podstawy wiedzy o sztukach wizualnych (blok medialny 2) oraz podstawy wiedzy o mediach (blok medialny 3).

1B2 / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia język angielski język polski
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historiawos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
130.4135.49148.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa medialna (patronat Uniwersytetu Wrocławskiego) z dodatkowymi przedmiotami, opracowanymi według autorskich programów własnych, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów: podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (blok medialny 1), podstawy wiedzy o sztukach wizualnych (blok medialny 2) oraz podstawy wiedzy o mediach (blok medialny 3).

1B3 / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

język angielski język polski wos
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historiawos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
127.4135.85157.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa medialna (patronat Uniwersytetu Wrocławskiego) z dodatkowymi przedmiotami, opracowanymi według autorskich programów własnych, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów: podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (blok medialny 1), podstawy wiedzy o sztukach wizualnych (blok medialny 2) oraz podstawy wiedzy o mediach (blok medialny 3).

1C1 / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia język angielski matematyka wos
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
112.6128.54159.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa turystyczna z dodatkowymi przedmiotami, opracowanymi według autorskich programów własnych, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów: geografia turystyczna oraz podstawy hotelarstwa i turystyki w języku angielskim.
Obowiązkowymi przedmiotami rozszerzonymi jest geografia i matematyka, trzecim przedmiotem rozszerzonym jest język angielski lub wiedza o społeczeństwie do wyboru.

1C2 / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia język angielski język polski wos
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografiawos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
118.4125.08149.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa turystyczna z dodatkowymi przedmiotami, opracowanymi według autorskich programów własnych, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów: geografia turystyczna oraz podstawy hotelarstwa i turystyki w języku angielskim.
Obowiązkowymi przedmiotami rozszerzonymi jest geografia i matematyka, trzecim przedmiotem rozszerzonym jest język angielski lub wiedza o społeczeństwie do wyboru.

1D1 / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia język angielski język polski
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
112.6121.26127.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przyrodniczo-matematyczna z dodatkowym przedmiotem obowiązkowym, opracowanym według autorskiego programu własnego: obliczenia chemiczne.
Obowiązkowymi przedmiotami rozszerzonymi jest biologia i chemia, trzecim przedmiotem rozszerzonym jest jeden z: język polski, język angielski lub informatyka (wybór informatyki będzie możliwy na deklaracji dotyczącej realizowanego bloku przedmiotów rozszerzonych, wypełnianej po klasie I).

1D2 / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka informatyka język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
121.8127.31136.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przyrodniczo-matematyczna z dodatkowym przedmiotem obowiązkowym, opracowanym według autorskiego programu własnego: obliczenia matematyczne.
Obowiązkowymi przedmiotami rozszerzonymi jest matematyka i fizyka, trzecim przedmiotem rozszerzonym jest jeden z: informatyka, język angielski lub język polski(wybór języka polskiego będzie możliwy na deklaracji dotyczącej realizowanego bloku przedmiotów rozszerzonych, wypełnianej po klasie I).

1E / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
97.6118.61150.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa inżynierska z dodatkowym przedmiotem, opracowanym według autorskiego programu własnego, obowiązkowym dla wszystkich uczniów - laboratorium fizyczne, realizowanym w drugiej i trzeciej klasie.

1E2 / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

w całym cyklu kształcenia przewidziano zajęcia terenowe i wycieczki edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe - laboratorium z fizyki od II klasy. 
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka i j. angielski.