konto
I Liceum im. Danuty Siedzikówny Inki

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Wyniki matur I Liceum im. Danuty Siedzikówny Inki Wrocław

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 29% 49
chemia pisemny rozszerzony - 21.3% 38
fizyka pisemny rozszerzony - 34.8% 34
geografia pisemny rozszerzony - 37% 40
historia pisemny rozszerzony - 29.2% 8
informatyka pisemny rozszerzony - 35.4% 7
język angielski pisemny podstawowy 99.3% 78.2% 137
język angielski ustny podstawowy 97.1% 65.2% 137
język angielski pisemny rozszerzony - 54.3% 107
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 93% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 76.5% 2
język niemiecki pisemny rozszerzony - 50% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 55.5% 139
język polski ustny podstawowy 100% 55.5% 139
język polski pisemny rozszerzony - 63.2% 73
matematyka pisemny podstawowy 100% 66.6% 139
matematyka pisemny rozszerzony - 34.6% 52
wos pisemny rozszerzony - 25.5% 12

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 24% 37
chemia pisemny rozszerzony - 17.2% 36
fizyka pisemny rozszerzony - 22.9% 36
geografia pisemny rozszerzony - 41.3% 36
historia pisemny rozszerzony - 15.8% 13
historia sztuki pisemny rozszerzony - 78% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 16% 4
język angielski ustny podstawowy 99.2% 69.4% 127
język angielski pisemny podstawowy 99.2% 80.7% 128
język angielski pisemny rozszerzony - 56% 108
język francuski pisemny rozszerzony - 50% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 70% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 100% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 35% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 40% 7
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 64.9% 7
język niemiecki pisemny rozszerzony - 37.4% 7
język polski pisemny podstawowy 99.3% 58.4% 136
język polski ustny podstawowy 100% 61.3% 136
język polski pisemny rozszerzony - 67.1% 64
język rosyjski pisemny rozszerzony - 32% 1
język łaciński pisemny rozszerzony - 13% 1
matematyka pisemny podstawowy 96.3% 58.8% 136
matematyka pisemny rozszerzony - 19% 31
wos pisemny rozszerzony - 29.5% 10

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 27.4% 39
chemia pisemny rozszerzony - 15.9% 29
filozofia pisemny rozszerzony - 26% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 27.4% 38
geografia pisemny rozszerzony - 39.4% 40
historia pisemny rozszerzony - 26.4% 14
historia sztuki pisemny rozszerzony - 23.3% 3
informatyka pisemny rozszerzony - 23.5% 4
język angielski pisemny rozszerzony - 54% 105
język francuski pisemny rozszerzony - 24% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 44.7% 6
język polski pisemny rozszerzony - 61% 64
język rosyjski pisemny rozszerzony - 86% 4
matematyka pisemny rozszerzony - 29.5% 48
wos pisemny rozszerzony - 22.7% 15

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 26.6%
chemia pisemny rozszerzony - 18.8%
filozofia pisemny rozszerzony - 34%
fizyka pisemny rozszerzony - 30.7%
geografia pisemny rozszerzony - 46.3%
historia pisemny rozszerzony - 35.2%
historia sztuki pisemny rozszerzony - 15.5%
informatyka pisemny rozszerzony - 37.5%
język angielski pisemny podstawowy 100% 75.2%
język angielski pisemny rozszerzony - 50.7%
język francuski pisemny podstawowy 100% 46%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 71%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 58.7%
język polski pisemny podstawowy 100% 66.3%
język polski pisemny rozszerzony - 68.6%
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 68%
język rosyjski pisemny rozszerzony - 20%
matematyka pisemny podstawowy 97.5% 61%
matematyka pisemny rozszerzony - 23.9%
wos pisemny rozszerzony - 22.1%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 29.2%
chemia pisemny rozszerzony - 29.3%
fizyka pisemny rozszerzony - 29.4%
geografia pisemny rozszerzony - 42.9%
historia pisemny rozszerzony - 47.9%
język angielski pisemny podstawowy 100% 80.1%
język angielski ustny podstawowy 99.3% 73.7%
język angielski pisemny rozszerzony - 54.7%
język francuski pisemny podstawowy 100% 76%
język francuski ustny podstawowy 100% 73%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 77.2%
język niemiecki ustny podstawowy 100% 64.1%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 53.4%
język polski pisemny podstawowy 100% 74.3%
język polski ustny podstawowy 98.1% 55.1%
język polski pisemny rozszerzony - 73.4%
język rosyjski ustny podstawowy 100% 47%
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 50%
matematyka pisemny podstawowy 95.6% 55.5%
matematyka pisemny rozszerzony - 24.9%
wos pisemny rozszerzony - 24%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2014

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny podstawowy - 37%
biologia pisemny rozszerzony - 35%
chemia pisemny podstawowy - 34%
chemia pisemny rozszerzony - 21%
fizyka pisemny podstawowy - 33%
fizyka pisemny rozszerzony - 32%
geografia pisemny podstawowy - 49%
geografia pisemny rozszerzony - 51%
historia pisemny podstawowy - 43%
historia pisemny rozszerzony - 42%
język angielski ustny podstawowy 62.2% 98.8%
język angielski pisemny podstawowy 100% 80%
język angielski pisemny rozszerzony - 60%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 72%
język niemiecki ustny podstawowy 47.6% 100%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 41%
język polski pisemny podstawowy 99% 49%
język polski ustny podstawowy 100% 68%
język polski pisemny rozszerzony - 55%
matematyka pisemny podstawowy 99% 55%
matematyka pisemny rozszerzony - 24%
wos pisemny podstawowy - 51%
wos pisemny rozszerzony - 30%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony