konto
I Liceum im. Tadeusza Kościuszki

Ocena: 3.17

Oceń Placowkę

Profile I Liceum im. Tadeusza Kościuszki Gorzów Wielkopolski

101p / obcy-pol-his/biol rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) biologia (proponowany) historia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
149.2159.67181.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Realizacja rozszerzeń umożliwia przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach uniwersyteckich takich jak: filologia, psychologia, prawo, dziennikarstwo, historia sztuki, kulturoznawstwo, lingwistyka stosowana, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, public relations, socjologia, filmoznawstwo.

102p,103p / fiz-mat-obcy rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
144.45159.65182.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Realizacja rozszerzeń umożliwia przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych np. informatyka, architektura, budownictwo, logistyka, inżynieria, fizyka techniczna, na kierunkach uniwersyteckich np. optometria, astronomia, akustyka, fizyka medyczna oraz w wyższych szkołach służb mundurowych np. Wyższa Szkoła Oficerska, Wyższa Szkoła Morska, Wyższa Szkoła Policji

104p / biol-chem-obcy rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
153165.77188.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Realizacja rozszerzeń umożliwia przygotowanie do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach: medycznych i okołomedycznych, oraz przyrodniczych np. ochrona środowiska, ekologia, zootechnika, technologia żywności.

105p / obcy-mat-biol/chem rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
146.5159.03178.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Realizacja rozszerzeń umożliwia przygotowanie do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach medycznych i okołomedycznych, inżynierii środowiska, biotechnologii, architektury krajobrazu, leśnictwa, bioanalityki.

106p / obcy-mat-geo rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -