konto
I Liceum im. Stefana Żeromskiego

Ocena: 3.86

Oceń Placowkę

Profile I Liceum im. Stefana Żeromskiego Kielce

1A / ogólna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
147.70178.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oddział przygotowuje do podjęcia nauki na kierunkach humanistycznych takich jak: kulturoznawstwo, archeologia, filologia, filozofia, historia, historia sztuki, bibliotekoznawstwo, lingwistyka stosowana i wiele innych, a także na kierunkach prawa i administracji oraz kierunkach społecznych: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, komunikacja europejska, międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, terapia zajęciowa.

1C / ogólna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
154.150184.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oddział przygotowuje do podjęcia nauki na kierunkach medycznych np.: analityka medyczna, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kierunek lekarski, kosmetologia, logopedia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne, a także na kierunkach biologicznych i przyrodniczych takich jak: agrochemia, architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, leśnictwo, mikrobiologia, neurobiologia, oceanografia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienia człowieka, weterynaria, zootechnika itp.

1D / ogólna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
160.90200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oddział przygotowuje do podjęcia nauki na kierunkach medycznych np.: analityka medyczna, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kierunek lekarski, kosmetologia, logopedia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne, a także na kierunkach biologicznych i przyrodniczych takich jak: agrochemia, architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, leśnictwo, mikrobiologia, neurobiologia, oceanografia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienia człowieka, weterynaria, zootechnika itp.

1E / ogólna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
156.250178.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oddział przygotowuje do podjęcia nauki na kierunkach medycznych np.: analityka medyczna, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kierunek lekarski, kosmetologia, logopedia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne, a także na kierunkach biologicznych i przyrodniczych takich jak: agrochemia, architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, leśnictwo, mikrobiologia, neurobiologia, oceanografia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienia człowieka, weterynaria, zootechnika itp.

1F / ogólna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
160.050184.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oddział przygotowuje do podjęcia nauki na kierunkach geograficznych, kierunkach ekonomicznych np.: analityka gospodarcza, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka i administracja publiczna, gospodarka przestrzenna, towaroznawstwo, zarządzanie oraz na kierunkach ścisłych takich jak: matematyka, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, budownictwo, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia, inżynieria architektoniczna, inżynieria środowiska, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, metalurgia oraz kierunki związane z filologią angielską i wiele innych.

1G / ogólna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
156.40200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oddział przygotowuje do podjęcia nauki na kierunkach ścisłych i technicznych np.: astrofizyka i kosmologia, astronomia, biofizyka, fizyka, matematyka, akustyka, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, automatyka i robotyka, budownictwo, edukacja techniczno - informatyczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, teleinformatyka oraz kierunkach ekonomicznych: analityka gospodarcza, ekonomia,