konto
I Liceum im. Stanisława Staszica

Ocena: 2.94

Oceń Placowkę

Profile I Liceum im. Stanisława Staszica Lublin

1AP / IB rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
174.15188.31198
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w zakresie nauk humanistycznych, jak też w zakresie przedmiotów ścisłych. Nauka w programie IB jest realizowana w języku angielskim. Uczniowie dokonują wyboru przedmiotów rozszerzonych w klasie drugiej, a rozpoczynają w klasie 3

1BP / pol-hist-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
151.55160.63174.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne. Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych, m. in. takich jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia.

1CP / mat-geogr-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
166.35173.25187.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, geografii i języka angielskiego, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: ekonomia, matematyka i finanse, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, zarządzanie.

1DP / mat-fiz-inf rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
177.8181.01184.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o język angielski techniczny.

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, programowania, robotyki, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, computer science, elektrotechnika, informatyka, matematyka, matematyka stosowana, fizyka, mechatronika, telekomunikacja.

1EP / biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
174.75182.5195.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o język angielski medyczny.

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii i chemii. Nauka tych przedmiotów w zakresie rozszerzonym umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia,  lekarski, lekarsko- dentystyczny, położnictwo, psychologia,  ratownictwo medyczne, weterynaria.