I Liceum im. Stanisława Staszica

Ocena: 2.94

Oceń Placowkę

Profile I Liceum im. Stanisława Staszica Lublin na rok 2019/2020

1AG / IB dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
169171.6174.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -
Oblicz Punkty

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w zakresie nauk humanistycznych, jak też w zakresie przedmiotów ścisłych. Nauka w programie IB jest realizowana w języku angielskim.

Przedmioty rozszerzone uczniowie tej klasy wybierają w drugim semestrze pierwszego roku nauki.

Do klasy z maturą międzynarodową wszystkich kandydatów obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego odbywa się w dwóch częściach – pisemnej i ustnej.

Warunkiem przyjęcia do klasy z maturą międzynarodową jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz zakwalifikowanie się do szkoły w rekrutacji elektronicznej.

1AP / IB dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizyka
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
174.15188.31198
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -
Oblicz Punkty

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w zakresie nauk humanistycznych, jak też w zakresie przedmiotów ścisłych. Nauka w programie IB jest realizowana w języku angielskim. Uczniowie dokonują wyboru przedmiotów rozszerzonych w klasie drugiej, a rozpoczynają w klasie 3

1BG / pol-hist-wos dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
127.4149.35179.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne. Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych, m. in. takich jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia.

Przedmioty uzupełniające:

- interdyscyplinarność tekstów kultury
- elementy prawoznawstwa

1BP / pol-hist-wos dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historia
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
151.55160.63174.25
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne. Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych, m. in. takich jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia.

1CG / mat-geogr-ang dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
156.6168.72185.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o zajęcia z ekonomii w języku angielskim. 

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, geografii i języka angielskiego, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, m.in. takich jak: ekonomia, matematyka i finanse, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, zarządzanie.

 Przedmiot uzupełniający:

- ekonomia w praktyce

1CP / mat-geogr-ang dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
166.35173.25187.85
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, geografii i języka angielskiego, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: ekonomia, matematyka i finanse, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, zarządzanie.

1DG / mat-fiz-inf dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
150.8175.91190
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o język angielski techniczny.

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, programowania, robotyki, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: architektura, automatyka i robotyka budownictwo, computer science, elektrotechnika, informatyka, matematyka, matematyka stosowana, fizyka, mechatronika, telekomunikacja.

Przedmiot uzupełniający:

- programowanie i robotyka

1DP / mat-fiz-inf dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizyka
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
177.8181.01184.5
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o język angielski techniczny.

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, programowania, robotyki, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, computer science, elektrotechnika, informatyka, matematyka, matematyka stosowana, fizyka, mechatronika, telekomunikacja.

1EG / biol-chem dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
153167.21188.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o język angielski medyczny.

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii i chemii. Nauka tych przedmiotów w zakresie rozszerzonym umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia,  lekarski, lekarsko- dentystyczny, położnictwo, psychologia,  ratownictwo medyczne, weterynaria.

Przedmiot uzupełniający:

- edukacja ekologiczna

1EP / biol-chem dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
174.75182.5195.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o język angielski medyczny.

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii i chemii. Nauka tych przedmiotów w zakresie rozszerzonym umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia,  lekarski, lekarsko- dentystyczny, położnictwo, psychologia,  ratownictwo medyczne, weterynaria.