konto
I Liceum im. ks. Stanisława Konarskiego

Ocena: 3.75

Oceń Placowkę

Wyniki matur I Liceum im. ks. Stanisława Konarskiego Rzeszów

Wyniki z matur 2023 formuła 2023

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 56.43% 54
chemia pisemny rozszerzony - 52.26% 43
filozofia pisemny rozszerzony - 63% 5
fizyka pisemny rozszerzony - 40% 7
geografia pisemny rozszerzony - 63.75% 24
historia pisemny rozszerzony - 64.64% 14
historia sztuki pisemny rozszerzony - 46.8% 10
informatyka pisemny rozszerzony - 58% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 90.89% 188
język angielski ustny podstawowy 100% 94.12% 188
język angielski pisemny rozszerzony - 73.73% 156
język hiszpański pisemny rozszerzony - 36% 3
język polski ustny podstawowy 100% 90.54% 188
język polski pisemny podstawowy 100% 71.77% 188
język polski pisemny rozszerzony - 65.7% 57
język łaciński pisemny rozszerzony - 15% 2
matematyka pisemny podstawowy 100% 82.26% 188
matematyka pisemny rozszerzony - 43.94% 65
WOS pisemny rozszerzony - 58.44% 18

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2023

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 59% 52
chemia pisemny rozszerzony - 40.51% 49
filozofia pisemny rozszerzony - 84% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 51.15% 13
geografia pisemny rozszerzony - 60.32% 37
historia pisemny rozszerzony - 58.24% 34
historia sztuki pisemny rozszerzony - 45.5% 3
język angielski pisemny podstawowy 100% 93.78% 197
język angielski pisemny rozszerzony - 78.66% 175
język hiszpański pisemny rozszerzony - 46% 4
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 79% 2
język niemiecki pisemny rozszerzony - 75.5% 4
język polski pisemny podstawowy 100% 69.29% 200
język polski pisemny rozszerzony - 76.72% 78
matematyka pisemny podstawowy 99.5% 79.16% 200
matematyka pisemny rozszerzony - 47.8% 51
WOS pisemny rozszerzony - 65.36% 25

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 44.72% 67
chemia pisemny rozszerzony - 45.41% 44
fizyka pisemny rozszerzony - 45.67% 9
geografia pisemny rozszerzony - 49.43% 35
historia pisemny rozszerzony - 49.55% 22
historia muzyki pisemny rozszerzony - 27% 1
historia sztuki pisemny rozszerzony - 42.83% 6
informatyka pisemny rozszerzony - 38% 2
język angielski pisemny podstawowy 100% 93.32% 211
język angielski pisemny rozszerzony - 77.52% 170
język hiszpański pisemny rozszerzony - 83.2% 5
język niemiecki pisemny rozszerzony - 62% 2
język polski pisemny podstawowy 100% 61.29% 213
język polski pisemny rozszerzony - 65.19% 79
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 97% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 98% 1
język łaciński pisemny rozszerzony - 61% 3
matematyka pisemny podstawowy 100% 77.05% 213
matematyka pisemny rozszerzony - 45% 44
WOS pisemny rozszerzony - 54.89% 19

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony