konto
I Liceum im. Karola Marcinkowskiego

Ocena: 3.77

Oceń Placowkę

Wyniki matur I Liceum im. Karola Marcinkowskiego Poznań

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 75.1% 87
chemia pisemny rozszerzony - 62.99% 96
filozofia pisemny rozszerzony - 61% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 69.08% 37
geografia pisemny rozszerzony - 77.42% 26
historia pisemny rozszerzony - 71.21% 38
historia sztuki pisemny rozszerzony - 66% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 65.33% 3
język angielski pisemny podstawowy 100% 97.8% 200
język angielski pisemny rozszerzony - 89.17% 206
język francuski pisemny podstawowy 100% 95.16% 19
język francuski pisemny rozszerzony - 73.29% 14
język hiszpański pisemny rozszerzony - 78% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 95.33% 3
język polski pisemny podstawowy 100% 70.73% 223
język polski pisemny rozszerzony - 77.93% 69
matematyka pisemny podstawowy 100% 86.61% 223
matematyka pisemny rozszerzony - 68.83% 84
wos pisemny rozszerzony - 62.5% 2

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 54.75% 85
chemia pisemny rozszerzony - 52.1% 82
fizyka pisemny rozszerzony - 64.63% 19
geografia pisemny rozszerzony - 63.36% 25
historia pisemny rozszerzony - 59.78% 27
historia sztuki pisemny rozszerzony - 28.5% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 55.6% 5
język angielski pisemny podstawowy 100% 97.91% 177
język angielski pisemny rozszerzony - 87.43% 167
język francuski pisemny podstawowy 100% 93.29% 14
język francuski pisemny rozszerzony - 83.17% 12
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 75% 2
język hiszpański pisemny rozszerzony - 50% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 88% 2
język polski pisemny podstawowy 100% 69.82% 196
język polski pisemny rozszerzony - 69.74% 61
matematyka pisemny podstawowy 99.49% 79.62% 196
matematyka pisemny rozszerzony - 51.2% 65
wos pisemny rozszerzony - 39.25% 4

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 73.63% 62
chemia pisemny rozszerzony - 60.47% 68
filozofia pisemny rozszerzony - 38% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 51.05% 22
geografia pisemny rozszerzony - 47.47% 34
historia pisemny rozszerzony - 58.43% 28
historia sztuki pisemny rozszerzony - 48.29% 7
informatyka pisemny rozszerzony - 42% 3
język angielski pisemny podstawowy 100% 95.87% 154
język angielski pisemny rozszerzony - 80.49% 163
język francuski pisemny podstawowy 100% 95.31% 26
język francuski pisemny rozszerzony - 77.45% 22
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 86% 2
język hiszpański pisemny rozszerzony - 59.33% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 80% 4
język niemiecki pisemny rozszerzony - 30% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 69.18% 186
język polski pisemny rozszerzony - 74.35% 60
matematyka pisemny podstawowy 99.46% 74.41% 186
matematyka pisemny rozszerzony - 48.89% 76
wos pisemny rozszerzony - 46% 2

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 60.35% 69
chemia pisemny rozszerzony - 63.54% 76
fizyka pisemny rozszerzony - 63.12% 33
geografia pisemny rozszerzony - 53.76% 25
historia pisemny rozszerzony - 53.59% 29
informatyka pisemny rozszerzony - 18% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 87.2% 164
język angielski pisemny podstawowy 100% 94.37% 164
język angielski pisemny rozszerzony - 78.72% 151
język francuski ustny podstawowy 100% 91.07% 14
język francuski pisemny podstawowy 100% 97.43% 14
język francuski pisemny rozszerzony - 80.63% 16
język hiszpański ustny podstawowy 100% 90% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 96% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 74% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 96% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 100% 2
język polski ustny podstawowy 100% 85.03% 181
język polski pisemny podstawowy 100% 66.51% 181
język polski pisemny rozszerzony - 67.06% 49
matematyka pisemny podstawowy 100% 80.99% 181
matematyka pisemny rozszerzony - 54.78% 69
wos pisemny rozszerzony - 46.75% 4

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 57.19% 74
chemia pisemny rozszerzony - 60.27% 79
fizyka pisemny rozszerzony - 51.73% 22
geografia pisemny rozszerzony - 61.77% 26
historia pisemny rozszerzony - 27.33% 3
historia sztuki pisemny rozszerzony - 44.75% 4
język angielski ustny podstawowy 100% 89.87% 155
język angielski pisemny podstawowy 100% 96.06% 155
język angielski pisemny rozszerzony - 79.18% 148
język francuski ustny podstawowy 100% 92.63% 17
język francuski pisemny podstawowy 100% 96.94% 17
język francuski pisemny rozszerzony - 85% 16
język hiszpański ustny podstawowy 100% 71.5% 2
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 75% 2
język hiszpański pisemny rozszerzony - 42% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 95.67% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 90.67% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 75.5% 4
język polski ustny podstawowy 100% 81.6% 177
język polski pisemny podstawowy 100% 69.32% 177
język polski pisemny rozszerzony - 81.29% 45
matematyka pisemny podstawowy 100% 76.56% 177
matematyka pisemny rozszerzony - 36.87% 60
wos pisemny rozszerzony - 46.71% 7

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 56.76% 85
chemia pisemny rozszerzony - 54.84% 79
fizyka pisemny rozszerzony - 51.44% 18
geografia pisemny rozszerzony - 57.59% 32
historia pisemny rozszerzony - 57.52% 25
historia sztuki pisemny rozszerzony - 57% 3
informatyka pisemny rozszerzony - 46% 2
język angielski pisemny podstawowy 100% 95.11% 160
język angielski ustny podstawowy 100% 86.44% 160
język angielski pisemny rozszerzony - 81.2% 135
język francuski pisemny podstawowy 100% 93.06% 17
język francuski ustny podstawowy 100% 87.05% 17
język francuski pisemny rozszerzony - 74% 16
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 96.5% 4
język niemiecki ustny podstawowy 100% 99.5% 4
język niemiecki pisemny rozszerzony - 70.29% 7
język polski pisemny podstawowy 100% 71.97% 181
język polski ustny podstawowy 100% 84.92% 181
język polski pisemny rozszerzony - 74.96% 49
matematyka pisemny podstawowy 99.45% 71.07% 181
matematyka pisemny rozszerzony - 46.76% 55
wos pisemny rozszerzony - 53.64% 11

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 60.88% 48
chemia pisemny rozszerzony - 54.8% 51
filozofia pisemny rozszerzony - 80% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 63.19% 21
geografia pisemny rozszerzony - 64.88% 34
historia pisemny rozszerzony - 67.68% 31
historia sztuki pisemny rozszerzony - 49.5% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 46% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 95.32% 133
język angielski ustny podstawowy 100% 89.1% 136
język angielski pisemny rozszerzony - 81.46% 119
język francuski pisemny podstawowy 100% 94.45% 22
język francuski ustny podstawowy 100% 91.27% 22
język francuski pisemny rozszerzony - 83.5% 8
język hiszpański pisemny podstawowy - 38% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 94.8% 5
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 96.67% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 83.2% 5
język polski pisemny podstawowy 100% 73.91% 158
język polski ustny podstawowy 100% 83.57% 158
język polski pisemny rozszerzony - 64.45% 58
matematyka pisemny podstawowy 100% 79.3% 158
matematyka pisemny rozszerzony - 42.62% 68
wos pisemny rozszerzony - 58.57% 7

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 70.52% 0
chemia pisemny rozszerzony - 75.81% 0
filozofia pisemny rozszerzony - 68% 0
fizyka pisemny rozszerzony - 51.23% 0
historia pisemny rozszerzony - 63.56% 0
historia sztuki pisemny rozszerzony - 61.5% 0
informatyka pisemny rozszerzony - 61% 0
język angielski ustny podstawowy 100% 81.93% 0
język angielski pisemny podstawowy 100% 95.16% 0
język angielski pisemny rozszerzony - 77.06% 0
język francuski ustny podstawowy 100% 87.75% 0
język francuski pisemny podstawowy 100% 94.69% 0
język francuski pisemny rozszerzony - 64.75% 0
język hiszpański pisemny rozszerzony - 82% 0
język niemiecki ustny podstawowy 100% 84.8% 0
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 91.5% 0
język niemiecki pisemny rozszerzony - 86% 0
język polski ustny podstawowy 100% 78.38% 0
język polski pisemny podstawowy 100% 75.46% 0
język polski pisemny rozszerzony - 68.32% 0
matematyka pisemny podstawowy 98.81% 69.29% 0
matematyka pisemny rozszerzony - 45.97% 0
wos pisemny rozszerzony - 51% 0

Porównanie średnich wyników matur 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony