konto
I Liceum im. Henryka Sienkiewicza

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile I Liceum im. Henryka Sienkiewicza Płońsk

1 / POLITECHNICZNY rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiafizykageografiahistoriabiologiafizykageografiahistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Wybierając klasę politechniczną, będziesz miał(a) obowiązkowo rozszerzoną matematykę, fizykę i informatykę. Kształcenie opierać się będzie na ścisłej współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (warsztaty, laboratoria, wyjazdy na uczelnię).

Ponadto realizowane będą przedmioty autorskie, m.in.:

 • graficzny zapis konstrukcji;
 •  inżynieria programowania;
 • modelowanie konstrukcyjne – CAD;
 • projekty praktyczne.

A1 / MATEMATYCZNY rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiafizykageografiahistoriabiologiafizykageografiahistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Wybierając klasę A1, będziesz realizował(a) 3 rozszerzenia (w tym obowiązkowo matematykę). Poza matematyką uczniowie zdecydują, który z przedmiotów chcą  rozszerzać:  fizykę lub geografię oraz chemię lub język angielski.

Ponadto będziesz mógł(a) realizować:

 • innowację pedagogiczną „Z matematyką na studia wyższe” (elementy matematyki wyższej)
 • warsztaty z geometrii wykreślnej;

Kształcenie opierać się będzie na ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi, m.in. Politechniką Warszawską (warsztaty, laboratoria, wyjazdy na uczelnię).

To klasy dedykowane osobom, które myślą o studiach politechnicznych, ekonomicznych, menedżerskich lub językowych.

A2 / MATEMATYCZNY rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiafizykageografiahistoriabiologiafizykageografiahistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Wybierając klasę A2, będziesz realizował(a) 3 rozszerzenia (w tym obowiązkowo matematykę). Poza matematyką uczniowie zdecydują, który z przedmiotów chcą  rozszerzać:  fizykę lub geografię oraz chemię lub język angielski.

Ponadto będziesz mógł(a) realizować:

 • innowację pedagogiczną „Z matematyką na studia wyższe” (elementy matematyki wyższej)
 • warsztaty z geometrii wykreślnej;

Kształcenie opierać się będzie na ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi, m.in. Politechniką Warszawską (warsztaty, laboratoria, wyjazdy na uczelnię).

To klasy dedykowane osobom, które myślą o studiach politechnicznych, ekonomicznych, menedżerskich lub językowych.

B / HUMANISTYCZNY rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiafizykageografiahistoriabiologiafizykageografiahistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Wybierając klasę humanistyczną – będzie można realizować 3 rozszerzenia: język polski, historia, wos.

Ponadto oferujemy:

 • przedmioty dodatkowe oparte na programach autorskich, np: warsztaty edytorskie, podstawy dziennikarstwa, edukacja prawna;
 • udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez wyższe uczelnie (Uniwersytet Warszawski) i instytucje kultury.

Wariant rozszerzeń umożliwi przygotowanie do podjęcia szeroko pojętych studiów humanistycznych, m.in.: dziennikarskich, prawniczych i pedagogicznych.

C / BIOLOGICZNO-CHEMICZNY rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiafizykageografiahistoriabiologiafizykageografiahistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Wybierając klasę biologiczno-chemiczną – wszyscy uczniowie będą rozszerzać biologię oraz chemię. Dodatkowo będą; mogli się uczyć matematyki na wybranym przez siebie poziomie- podstawowym lub rozszerzonym.

Ponadto oferujemy:

 • dodatkowy przedmiot: „warsztaty biologiczno-chemiczne”, oparty na programie autorskim;
 • udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez wyższe uczelnie.

To klasa, która przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych i medycznych.

D / OGÓLNY rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiafizykageografiahistoriabiologiafizykageografiahistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Wybierając tę klasę wszyscy uczniowie będą rozszerzać geografię i język angielski. Dodatkowo będą mogli się uczyć matematyki na wybranym przez siebie poziomie- podstawowym lub rozszerzonym.

Ponadto oferujemy przedmiot dodatkowy:

 • warsztaty multimedialne i grafiki komputerowej.

Celem jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju wychowanka na każdej płaszczyźnie życia, przygotowanie go do myślenia w sposób samodzielny, a także do możliwych przeciwności. Zakres proponowanych rozszerzeń ma służyć realizacji tego celu.

To klasa, która przygotowuje do studiów na kierunkach ekonomicznych, menadżerskich oraz językowych.