konto
I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. C. K. Norwida

Ocena: 3.33

Oceń Placowkę

Profile I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. C. K. Norwida Bydgoszcz

1a / medyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
146.3156.97174.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i fizyki.

W klasie realizowane są programy autorskie, między innymi z chemii rozszerzonej.

Uczniowie biorą udział w zajęciach laboratoryjnych z chemii i biologii w CM UMK - warsztaty i wykłady prowadzone są przez pracowników naukowych CM UMK.


Wielu uczniów odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Organizowane są również ciekawe obozy naukowe.

1b / humanistyczno-prawna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
151.7162.57190.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa z rozszerzonym programem nauczania j. polskiego, historii i wos.

Uczniowie biorą udział program edukacji prawnej realizowany przez radców prawnych oraz  w debatach, warsztatach i wykładach organizowanych przez IPN, UMK, UKW
Do pracy w zawodzie dziennikarskim uczniowie mogą przygotować się na  warsztatach dziennikarskich, pisząc artykuły do gazetki szkolnej Ellyta.
Swoje zainteresowania historią mogą rozwijać w Klubie Historycznym im. Armii Krajowej.
Dla chętnych zapewniamy możliwość praktyk w lokalnych mediach. 
W klasie organizowane są zagraniczne wycieczki przedmiotowe, historyczne i literackie.

1c / matematyczno-geograficzna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
157.85167.56183.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, matematyki i geografii. 
 
Uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych SGH i UTP z zakresu ekonomii oraz zajęciach terenowych z geografii prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Nauk o Ziemi UMK
Będą brali udział w ogólnopolskich projektach z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii oraz obozach naukowych.

1d / lingwistyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
154.2163.04180.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa z rozszerzonym programem nauczania języka hiszpańskiego, języka angielskiego oraz geografii lub historii.


Szkoła współpracuje z Biurem Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii 
Uczeń ma możliwość przystąpienia do matury hiszpańskiej Titulo de Bachiller w grupie dwujęzycznej
Szkoła organizuje zagraniczne kursy językowe.

1e / matematyczno-fizyczno-informatyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
152.9170.08189.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i informatyki.

Uczniowie będą uczestniczyć udział w warsztatach oraz wykładach organizowanych przez pracowników naukowych UMK i UTP, praktycznie wykorzystywać wiedzę w różnych formach zajęć dodatkowych.

Będą odnosić ukcesy w olimpiadach i konkursach.
Będą mogli brać udział w obozach naukowych.

1f / medyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biochemia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
155.7169.53185.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i fizyki.

W klasie realizowane są programy autorskie, między innymi z chemii rozszerzonej.

Uczniowie biorą udział w zajęciach laboratoryjnych z chemii i biologii w CM UMK - warsztaty i wykłady prowadzone są przez pracowników naukowych CM UMK.


Wielu uczniów odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Organizowane są również ciekawe obozy naukowe.