konto
I Liceum im. Adama Mickiewicza

Ocena: 3.14

Oceń Placowkę

Profile I Liceum im. Adama Mickiewicza Białystok

A / Alfa rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
159.15167.31175.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa Alfa - α jest dedykowana ambitnym i pracowitym młodym ludziom, dla których wytężona praca pod kierunkiem profesjonalnej kadry pedagogicznej łączy się z przyjemnością związaną z zagłębianiem pasjonujących naukowych dziedzin przyszłości. Medycyna, farmacja, biotechnologia, bioinżynieria medyczna to tylko niektóre kierunki, które czekają na wspaniałych absolwentów naszej szkoły. Szkoła dysponuje nowocześnie wyposażonymi laboratoriami. Zainteresowani uczniowie mogą wziąć udział w zajęciach dodatkowych, takich jak łacina w medycynie oraz język angielski w medycynie. Uczniów klasy Alfa zapraszamy do udziału w olimpiadach: chemicznej, biologicznej, ekologicznej oraz matematycznej.

 

B / Beta rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
159.15167.31175.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa Beta - β jest propozycją adresowaną do kandydatów ze sprecyzowanymi planami na przyszłość – których celem jest podjęcie studiów na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria i pokrewnych. Młodzież uczy się biologii oraz chemii na poziomie rozszerzonym, czyli przedmiotów punktowanych podczas rekrutacji na wszystkich kierunkach medycznych w Polsce. Zajęcia z biologii i chemii prowadzone są przez bardzo dobrze wykształconych nauczycieli i odbywają się w szkolnych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt laboratoryjny. Zainteresowani uczniowie mogą wziąć udział w zajęciach dodatkowych, takich jak łacina w medycynie oraz język angielski w medycynie. Uczniów klasy Beta zapraszamy ponadto do udziału w olimpiadach: chemicznej, biologicznej oraz ekologicznej.

C / Gamma rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
120.15153.37190
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil klasy ukierunkowany jest na przedmioty, które pozwalają po ukończeniu liceum podjąć studia na wydziale architektury oraz na wielu innych kierunkach politechnicznych i ścisłych. Obok przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym – matematyki i fizyki, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z rysunku architektonicznego. W laboratorium fizycznym uczniowie korzystają z zestawu C0ACH5, który pozwala na pomiary "on" i "off-line", analizę przetworzonych danych oraz budowę modeli dynamicznych. Dzięki współpracy z Politechniką Białostocką oraz Instytutem Fizyki UwB uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych i wykładach prowadzonych na tych uczelniach. Dla zainteresowanych uczniów przewidziane są również koła przygotowujące do olimpiad: matematycznej, lingwistyki matematycznej, fizycznej, wiedzy technicznej.

D / Delta rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
166.35174.21186.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil klasy przyrodniczej przygotowuje do kontynuowania nauki na uniwersytetach medycznych – na takich kierunkach jak m.in.: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka, dietetyka, jak również na kierunkach biotechnicznych. Ponadto warto podkreślić fakt, że wynik maturalny z matematyki jest uwzględniany przy rekrutacji na większość wydziałów medycyny w całej Polsce - na równi z chemią i biologią. Uczniowie w ramach umów partnerskich mogą korzystać z zajęć laboratoryjnych i wykładów na Politechnice Białostockiej, Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie w Białymstoku. Dla zainteresowanych uczniów przewidziane są zajęcia przygotowujące do olimpiad: chemicznej, biologicznej, matematycznej, ekologicznej, wiedzy o żywieniu i żywności.

E / Epsilon rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
125.25158176.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

F / Dzeta rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

G / Omega rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
144.55161.1190.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -