konto
CXXII Liceum im. Ignacego Domeyki

Ocena: 4.05

Oceń Placowkę

Profile CXXII Liceum im. Ignacego Domeyki Warszawa

1A,1B / mat-fiz-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
170.05175.55192.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka w tych klasach przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki  oraz języka angielskiego.

Klasy będą liczyć 32 osoby. W klasach proponujemy naukę języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym oraz języka niemieckiego od podstaw i kontynuacja.

Proponujemy zajęcia dodatkowe - fakultety i koła olimpijskie dające szansę kierunkowego rozwoju. 

Profil klas przygotowuje do podjęcia studiów na większości kierunków inżynierskich w uczelniach technicznych oraz uniwersytetach w kraju i za granicą np.: matematyka, fizyka, mechanika, mechatronika, elektronika.

1C / mat-geogr-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
172.95177.97193.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil klasy łączy zainteresowania językowe i geograficzne. Pozwala poznać i zrozumieć procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie. Klasa liczyć będzie 32 osoby.

W klasie proponujemy naukę j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym oraz j. niemieckiego od podstaw i kontynuacja.

Uczniowie poszerzą swoje wiadomości na temat zjawisk społeczno-gospodarczych i ich wpływu na przestrzeń geograficzną Polski i własnego regionu.

Profil klasy przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii i języka angielskiego.

Profil klasy przygotowuje do podjęcia studiów między innymi na prawie, socjologii, europeistyce, geologii i kierunkach ekonomicznych.

1D / mat-biol-chem rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
169.4174.82185
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka w tej klasie przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, biologii oraz chemii. Lekcje biologii odbywać się będą w pracowni biologicznej wyposażonej w tablicę multimadialną, mikroskopy oraz preparaty anatomiczne.

Na zajęciach dodatkowych - laboratoryjnych uczniowie będą mogli poszerzać swoją wiedzę z biologii i chemii.

Klasa liczyć będzie 32 osoby.

W klasie proponujemy naukę j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym oraz j. niemieckiego od podstaw i kontynuacja.

 Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych.

1E / mat-fiz-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
165.85170.76187.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil klasy łączy zainteresowania językowe. Pozwala poznać i zrozumieć procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie.

Klasa będzie liczyła 32 osoby.

W klasie proponujemy naukę j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym oraz j. niemieckiego od podstaw i kontynuacja.

W klasie będzie możliwość rozwijania zainteresowań językowych ( j. angielski oraz j. niemiecki na zajęciach dodatkowych).

Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów m.in.: filologii obcych, dziennikarstwa, europeistyki, stosunków międzynarodowych, komunikacji społecznej, public relations, kulturoznawstwa, socjologii, turystyki, ekonomii, bankowości finansów, zarządzania.