konto
CXIX Liceum im. Jacka Kuronia

Ocena: 2.68

Oceń Placowkę

Profile CXIX Liceum im. Jacka Kuronia Warszawa

1F / biol-chem-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
116.2132.77158.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach: medycyna, farmacja, biochemia, biotechnologia, biofizyka, fizjoterapia.  Uczniowie oddziału uczestniczą w warsztatach chemicznych i medycznych na uczelniach wyższych.

1G / hist-ang-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
133.1142.68162.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach: politologia, socjologia, prawo, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, historia, europeistyka.  Uczniowie oddziału biorą udział w warsztatach prowadzonych przez instytucje rządowe i pozarządowe. Spotykają się z politykami, samorządowcami oraz przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości.

1H / wos-pol-hist rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
126.05138.21164.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach: dziennikarstwo, filozofia, filologia polska, socjologia, filologie słowiańskie, kulturoznawstwo. Zajęcia odbywają się w profesjonalnym studio filmowym oraz szkolnym radiowęźle. Uczniowie oddziału uczestniczą w tworzeniu szkolnej gazetki, dokumentują na filmach i fotografiach szkolne i poza szkolne wydarzenia. Spotykają się z dziennikarzami oraz uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez media (prasa, radio, telewizja).

1I / biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
123.85135.41163.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach: medycyna, farmacja, biochemia, biotechnologia, biofizyka, fizjoterapia. Uczniowie oddziału uczestniczą w warsztatach chemicznych i medycznych na uczelniach wyższych.

1J / geogr-mat-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
138.95147.53163.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach: europeistyka, administracja, analityka, bankowość, ekonomia, kartografia, inżynieria środowiska. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w warsztatach: na Wydziale Romanistyki UW, w Instytucie Francuskim, w Muzeum Geologii.