konto
CXIX Liceum im. Jacka Kuronia

Ocena: 3.04

Oceń Placowkę

Wyniki matur CXIX Liceum im. Jacka Kuronia Warszawa

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 31.42% 31
chemia pisemny rozszerzony - 22.29% 17
filozofia pisemny rozszerzony - 60% 1
geografia pisemny rozszerzony - 30.75% 4
historia pisemny rozszerzony - 48.38% 16
historia muzyki pisemny rozszerzony - 30% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 82.96% 133
język angielski pisemny rozszerzony - 60.11% 108
język francuski pisemny podstawowy 100% 76% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 30% 1
język polski pisemny podstawowy 99.3% 59.94% 137
język polski pisemny rozszerzony - 66.37% 83
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 100% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 96% 1
matematyka pisemny podstawowy 97.8% 62.13% 137
matematyka pisemny rozszerzony - 24% 14
wos pisemny rozszerzony - 42.13% 40

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 31% 25
chemia pisemny rozszerzony - 14.5% 12
filozofia pisemny rozszerzony - 26% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 7.5% 2
geografia pisemny rozszerzony - 28.33% 3
historia pisemny rozszerzony - 28.89% 9
historia sztuki pisemny rozszerzony - 24.4% 5
język angielski pisemny podstawowy 100% 77.5% 108
język angielski pisemny rozszerzony - 53.01% 81
język francuski pisemny podstawowy 100% 52% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 10% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 62% 2
język niemiecki pisemny rozszerzony - 22% 1
język polski pisemny podstawowy 99.1% 59.48% 112
język polski pisemny rozszerzony - 61.63% 60
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 98% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 86% 1
matematyka pisemny podstawowy 98.2% 53.27% 112
matematyka pisemny rozszerzony - 19.67% 6
wos pisemny rozszerzony - 50.33% 15

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 43% 17
chemia pisemny rozszerzony - 16% 8
filozofia pisemny rozszerzony - 8% 1
historia pisemny rozszerzony - 27% 13
historia sztuki pisemny rozszerzony - 33% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 73.19% 97
język angielski pisemny podstawowy 99% 80% 96
język angielski pisemny rozszerzony - 61% 71
język niemiecki ustny podstawowy - 20% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 56% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 12% 1
język polski ustny podstawowy 100% 62.08% 100
język polski pisemny podstawowy 99% 65% 99
język polski pisemny rozszerzony - 58% 61
język rosyjski ustny podstawowy 100% 100% 1
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 98% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 82% 1
język włoski pisemny podstawowy 100% 100% 1
język włoski ustny podstawowy 100% 100% 1
język włoski pisemny rozszerzony - 86% 1
matematyka pisemny podstawowy 99% 53% 99
matematyka pisemny rozszerzony - 15% 4
wos pisemny rozszerzony - 40% 26

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 44%
chemia pisemny rozszerzony - 7.5%
filozofia pisemny rozszerzony - 46%
geografia pisemny rozszerzony - 28.2%
historia pisemny rozszerzony - 24.8%
historia sztuki pisemny rozszerzony - 24%
język angielski pisemny podstawowy 98% 75.8%
język angielski ustny podstawowy 100% 69.6%
język angielski pisemny rozszerzony - 53.8%
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 52%
język hiszpański ustny podstawowy 100% 80%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 72.7%
język niemiecki ustny podstawowy 100% 34.3%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 10%
język polski pisemny podstawowy 98% 62%
język polski ustny podstawowy 99% 60.2%
język polski pisemny rozszerzony - 77.5%
język rosyjski pisemny rozszerzony - 82%
matematyka pisemny podstawowy 86% 49.6%
matematyka pisemny rozszerzony - 17.5%
wos pisemny rozszerzony - 35.9%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 38.1%
chemia pisemny rozszerzony - 13.8%
filozofia pisemny rozszerzony - 54%
geografia pisemny rozszerzony - 33.9%
historia pisemny rozszerzony - 47%
historia sztuki pisemny rozszerzony - 25%
język angielski pisemny podstawowy 100% 79.5%
język angielski pisemny rozszerzony - 61.8%
język francuski pisemny podstawowy 100% 82%
język francuski pisemny rozszerzony - 52.7%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 82%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 28%
język polski pisemny podstawowy 100% 69.4%
język polski pisemny rozszerzony - 64.3%
matematyka pisemny podstawowy 93.4% 46.5%
matematyka pisemny rozszerzony - 16.5%
wos pisemny rozszerzony - 27.7%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2014

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
język angielski pisemny podstawowy - 81%
język francuski pisemny podstawowy - 54.3%
język niemiecki pisemny podstawowy - 86%
język polski pisemny podstawowy - 52.3%
język rosyjski pisemny podstawowy - 100%
matematyka pisemny podstawowy - 51.3%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony