konto
CV Liceum im. Zbigniewa Herberta

Ocena: 3.75

Oceń Placowkę

Profile CV Liceum im. Zbigniewa Herberta Warszawa

A / ogólny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk niemieckijęzyk rosyjski
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
133.45146.52177.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa realizuje nauczanie języka angielskiego, matematyki i geografii w zakresie rozszerzonym. Przygotowuje w ten sposób uczniów do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych i politechnicznych. Jako przedmiotyuzupełniające (obowiązkowe) realizowane są:

 • historia i społeczeństwo - nauczanie fundamentalnych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z dziejów historii ludzkości w modułach: Ojczysty Panteon, Rządzący i rządzeni, Wojna i wojskowośc, Europa i świat,
 • edukacja medialna - nabycie umiejętności refleksyjnej analizy różnorodnych informacji przekazywanych w mediach (od czasopism po internet), lekcje bardzo przydatne w przygotowaniu do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego,
 • informatyka w praktyce - zajęcia dzięki którym uczniowie nabywają niezbędne dziś umiejętności posługiwania się technologią informacyjną w codziennym życiu.

B / ogólny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk niemieckijęzyk rosyjskibiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
123.35139.69157
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa realizuje nauczanie języka angielskiego, biologii i chemii w zakresie rozszerzonym. Przygotowuje w ten sposób uczniów do podjęcia studiów na kierunkach medycznych i przyrodniczych. Biologia i chemia nauczane są w grupach (połowa klasy). Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną pracownię chemiczną. Nasi uczniowie biorą również udział w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Warszawskiej.

Jako przedmioty uzupełniające (obowiązkowe) realizowane są:

 • historia i społeczeństwo - nauczanie fundamentalnych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z dziejów historii ludzkości w modułach: Ojczysty Panteon, Rządzący i rządzeni, Wojna i wojskowośc, Europa i świat,
 • edukacja medialna - nabycie umiejętności refleksyjnej analizy różnorodnych informacji przekazywanych w mediach (od czasopism po internet), lekcje bardzo przydatne w przygotowaniu do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.

C / ogólny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk niemieckijęzyk rosyjski
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
114.95132.79155.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa realizuje nauczanie języka angielskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym. Przygotowuje w ten sposób uczniów do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych, prawniczych, artystycznych czy politologicznych. Jako przedmioty uzupełniające (obowiązkowe) realizowane są:

 • przyroda - nauczanie fundamentalnych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z geografii, fizyki, chemii i biologii,
 • edukacja medialna - nabycie umiejętności refleksyjnej analizy różnorodnych informacji przekazywanych w mediach (od czasopism po internet), lekcje bardzo przydatne w przygotowaniu do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.

D / ogólny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiawosjęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk niemieckijęzyk rosyjski
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
126.3138.45157.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa realizuje nauczanie języka angielskiego, geografii i wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym. Przygotowuje w ten sposób uczniów do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych jak i humanistycznych a także prawniczych. Jako przedmioty uzupełniające (obowiązkowe) realizowane są:

 • historia i społeczeństwo - nauczanie fundamentalnych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z dziejów historii ludzkości w modułach: Ojczysty Panteon, Rządzący i rządzeni, Wojna i wojskowośc, Europa i świat,
 • edukacja medialna - nabycie umiejętności refleksyjnej analizy różnorodnych informacji przekazywanych w mediach (od czasopism po internet), lekcje bardzo przydatne w przygotowaniu do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.

E / ogólny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawosjęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk niemieckijęzyk rosyjski
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
115.7128.33156.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

F / ogólny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk niemieckijęzyk rosyjski
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
130.25149.11173.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa realizuje nauczanie języka angielskiego, matematyki i fizyki w zakresie rozszerzonym. Przygotowuje w ten sposób uczniów do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych i politechnicznych. Jako przedmioty uzupełniające(obowiązkowe) realizowane są:

 • historia i społeczeństwo - nauczanie fundamentalnych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z dziejów historii ludzkości w modułach: Ojczysty Panteon, Rządzący i rządzeni, Wojna i wojskowośc, Europa i świat,
 • edukacja medialna - nabycie umiejętności refleksyjnej analizy różnorodnych informacji przekazywanych w mediach (od czasopism po internet), lekcje bardzo przydatne w przygotowaniu do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego,
 • informatyka w praktyce - zajęcia dzięki którym uczniowie nabywają niezbędne dziś umiejętności posługiwania się technologią informacyjną w codziennym życiu.