konto
CLV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego

Ocena: 3.66

Oceń Placowkę

Profile CLV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego Warszawa

1Ah / pol-hist rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
175.59183.88193.66
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
22525 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian z języka angielskiego".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

1An / pol-hist rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
165.72178.41189.06
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian kompetencji językowych – jęz. angielski".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

Opis:

Obcowanie z człowiekiem jest nieustającą przygodą – emocjonalną, intelektualną, kulturotwórczą. O ileż ciekawszą, kiedy zdajemy sobie sprawę z pewnych międzypokoleniowych powiązań, utrwalonych w historii, języku, literaturze, sztuce. Często również myślimy o tym, co nas wypełnia, kim jesteśmy. Chcemy wyrazić siebie, a do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia – kompetencje językowe, artystyczne, historiozoficzne . Kiedy skompletujemy te elementy, będziemy w stanie poznać kulturę – swoją i obcą, dawną i współczesną. Będziemy poruszać się w wielopłaszczyznowej kulturze europejskiej, formułując precyzyjne, wielopoziomowe wypowiedzi i odczytując intencje odbiorcy. Naszą ambicją jest pokazanie, że edukacja humanistyczna to żywy amalgamat, w którym spotykają się głosy minione i ciągle mutujące pierwiastki współczesności.

Świadomy tych procesów uczeń przystąpi bez obaw do egzaminu maturalnego i nabędzie kompetencje, które pozwolą mu wybrać własną drogę naukową, zawodową, społeczną.

1Bh / fiz-mat rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
174.89182.43193.09
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

prawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian z języka angielskiego".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

1Bn / mat-fiz rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
182.37188.9205.31
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian kompetencji językowych – jęz. angielski".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

Opis:

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty:

nauczanie dwujęzyczne od pierwszej klasy – matematyka, chemia lub geografia, Szkoła Matematyki, zajęcia w pracowniach Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, koło naukowe z fizyki dla zainteresowanych, zajęcia dodatkowe z programowania dla zainteresowanych.

Do tego profilu zapraszamy:

absolwentów szkół podstawowych  zainteresowanych matematyką i naukami przyrodniczymi, wiążącymi swoją przyszłość ze studiami na kierunku ścisłym, przyrodniczym lub technicznym.

1Ch / mat-inf-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
165.05171.09183.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil matematyczno-informatyczno-angielski, który łączy w sobie elementy klasycznej, analitycznej wiedzy matematycznej – niestandardowego rozwiązywania problemów, logicznych ciągów, wyobraźni – z ugruntowaną wiedzą informatyczną – myślenie algorytmiczne, abstrakcyjne, programistyczne – i poszerzającą możliwości komunikacyjne wiedzą lingwistyczną – nauka najważniejszych języków europejskich.

Uzbrojony w taką wiedzę uczeń przystąpi bez obaw do egzaminu maturalnego i nabędzie kompetencji, które pozwolą mu wybrać własną drogę naukową, zawodową, społeczną.


Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: Szkoła Matematyczna, współpraca z Politechniką Warszawską – gościnne wykłady, zajęcia warsztatowe.

1Cn / mat-inf-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
162.6167.4179.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil matematyczno-informatyczno-angielski, który łączy w sobie elementy klasycznej, analitycznej wiedzy matematycznej – niestandardowego rozwiązywania problemów, logicznych ciągów, wyobraźni – z ugruntowaną wiedzą informatyczną – myślenie algorytmiczne, abstrakcyjne, programistyczne – i poszerzającą możliwości komunikacyjne wiedzą lingwistyczną – nauka najważniejszych języków europejskich.

Uzbrojony w taką wiedzę uczeń przystąpi bez obaw do egzaminu maturalnego i nabędzie kompetencji, które pozwolą mu wybrać własną drogę naukową, zawodową, społeczną.


Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: Szkoła Matematyczna, współpraca z Politechniką Warszawską – gościnne wykłady, zajęcia warsztatowe.

1D / mat-geogr rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
110.1162.49209.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
25050 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 100.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,5.

Opis:

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: projekty i wymiany ze szkołami partnerskimi w Niemczech wspierane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, przedmioty nauczane w języku niemieckim: geografia, chemia; język niemiecki nauczany na poziomie pozwalającym na przystąpienie do egzaminu Deutsches Sprachdiplom Stufe II (poziom C1 według europejskich standardów kompetencji językowych); zdanie tego egzaminu oraz matury uprawnia do podjęcia studiów w Niemczech bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu z języka niemieckiego, współpraca z instytucjami związanymi z krajami niemieckojęzycznymi.

1Eh / mat-biol-chem rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
163.65170.57189.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: zajęcia doświadczalne z chemii i biologii w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach, warsztaty w BioCEN-ie

Do tego profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążącymi swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej – prowadząc eksperymenty tak chemiczne jak i biologiczne.

Przykładowe kierunki studiów:

lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, inżynieria materiałowa, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, elektronika, energetyka, ochrona środowiska, neuroinformatyka, kosmetologia

1En / mat-biol-chem rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
158.25164.18175.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: zajęcia doświadczalne z chemii i biologii w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach, warsztaty w BioCEN-ie

Do tego profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążącymi swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej – prowadząc eksperymenty tak chemiczne jak i biologiczne.

Przykładowe kierunki studiów:

lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, inżynieria materiałowa, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, elektronika, energetyka, ochrona środowiska, neuroinformatyka, kosmetologia