konto
CLIX Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego

Ocena: 3.68

Oceń Placowkę

Profile CLIX Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego Warszawa

1A / mat-inf-fiz rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
125.5150.38196.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil skierowany do uczniów zainteresowanych kontynuacją nauki na studiach o kierunkach technicznych, nauk informatycznych, nauk ścisłych.

1B / ang-mat-geogr rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
142.25157.83178.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil skierowany do uczniów zainteresowanych studiami na kierunkach humanistycznych, przyrodniczych i ekonomicznych

1D / pol-hist-wos rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
124.1137.09179.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil skierowany do uczniów zainteresowanych studiami prawniczymi lub na kierunkach humanistycznych.

1E / biol-chem-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiajęzyk angielski
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
122.6145.98169.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil skierowany do uczniów zainteresowanych studioami o kierunkach medycznym, farmaceutycznym lub przyrodniczym.

biol-chem-mat / 1C rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
116.6141.48180.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil skierowany do uczniów zainteresowanych studiami o kierunku medycznym, farmaceutycznym lub przyrodniczym.