konto
Branżowa Szkoła Ogrodnicza I stopnia

Profile Branżowa Szkoła Ogrodnicza I stopnia Warszawa

1ZO / Ogrodnik rok: 2019/2020

Języki obce:

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiainformatykajęzyk obcyedukacja dla bezpieczeństwageografiahistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka w Branżowej Szkole Ogrodniczej I stopnia w zawodzie ogrodnik trwa 3 lata.

Pod koniec nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej poniżej (symbol kwalifikacji RL.05.)

Absolwenci szkoły, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji oznaczonych symbolem RL.05. i posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej otrzymują tytuł ogrodnika.

Absolwent po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.

Nauka języka obcego (w naszym przypadku – j. angielskiego) odbywa się w grupach ćwiczeniowych, tworzonych według stopnia opanowania umiejętności językowych potwierdzonych świadectwem szkoły podstawowej.