Branżowa Szkoła Ogrodnicza I stopnia

Profile Branżowa Szkoła Ogrodnicza I stopnia Warszawa na rok 2019/2020

1ZO / Ogrodnik dla ósmoklasistów

Języki obce

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiainformatykajęzyk obcy
4:edukacja dla bezpieczeństwageografiahistoria
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Nauka w Branżowej Szkole Ogrodniczej I stopnia w zawodzie ogrodnik trwa 3 lata.

Pod koniec nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej poniżej (symbol kwalifikacji RL.05.)

Absolwenci szkoły, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji oznaczonych symbolem RL.05. i posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej otrzymują tytuł ogrodnika.

Absolwent po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.

Nauka języka obcego (w naszym przypadku – j. angielskiego) odbywa się w grupach ćwiczeniowych, tworzonych według stopnia opanowania umiejętności językowych potwierdzonych świadectwem szkoły podstawowej.

ZO / Ogrodnik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologiainformatykajęzyk obcy
4:edukacja dla bezpieczeństwageografiahistoria
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Nauka w Branżowej Szkole Ogrodniczej I stopnia w zawodzie ogrodnik trwa 3 lata.

Pod koniec nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji (symbol kwalifikacji RL.05.): Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

Absolwenci szkoły, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji oznaczonych symbolem RL.05. i posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej otrzymują tytuł ogrodnika.

Absolwent po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.

Nauka języka obcego (w naszym przypadku – j. angielskiego) odbywa się w grupach ćwiczeniowych, tworzonych według stopnia opanowania umiejętności językowych potwierdzonych świadectwem gimnazjalnym.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych;

2)  wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;

3)  prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Po ukończeniu szkoły absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, a po jego ukończeniu otrzymują świadectwo ukończeniu szkoły średniej i  mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.