Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Opolu

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Opolu Opole

Profile na rok 2017

1C / Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Języki obce
język angielski (kontynuacja)
język angielski (podstawa)
język niemiecki (kontynuacja)
język niemiecki (podstawa)
Przedmioty rozszerzone
Przedmioty punktowane
1.język polski
2.matematyka
3.technika
4.informatyka
Punkty w roku 2017
min.śremax.
000
Obliczanie puntków
Max punkty Dodatkowe punktyTwoje punkty
2000 Oblicz punkty

Zadania zawodowe:

 • montowania systemów suchej zabudowy
 • wykonywania robót malarskich
 • wykonywania robót tapeciarskich
 • wykonywania robót posadzkarskich
 • wykonywania robót okładzinowych
 • czytanie dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania robót wykończeniowych
 • określanie właściwości materiałów do robót wykończeniowych w celu ich właściwego  zastosowania
 • wykonywanie kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów sprzętu i maszyn

Perspektywy zatrudnienia:

 • firmy budowlane
 • zakłady usług malarskich
 • firmy rozbiórkowe
 • firmy remontowe
 • własna działalność gospodarcza

1B_2 / Murarz - tynkarz

Języki obce
język angielski (kontynuacja)
język angielski (podstawa)
język niemiecki (kontynuacja)
język niemiecki (podstawa)
Przedmioty rozszerzone
Przedmioty punktowane
1.język polski
2.matematyka
3.technika
4.informatyka
Punkty w roku 2017
min.śremax.
000
Obliczanie puntków
Max punkty Dodatkowe punktyTwoje punkty
2000 Oblicz punkty

Zadania zawodowe:

 • wznoszenie ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych
 • nakładanie warstw tynkarskich
 • wykonywanie schodów, filarów, stropów
 • układanie na ścianach okładzin
 • wykonywanie prac remontowych i rozbiórkowych
 • wykonywanie przedmiarów, pomiarów inwentaryzacyjnych i obmiarów robót murarskich i tynkarskich
 • montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian

Perspektywy zatrudnienia:

 • praca na stanowiskach murarsko – tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych
 • praca w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

1B_1 / Stolarz

Języki obce
język angielski (kontynuacja)
język angielski (podstawa)
język niemiecki (kontynuacja)
język niemiecki (podstawa)
Przedmioty rozszerzone
Przedmioty punktowane
1.język polski
2.matematyka
3.technika
4.informatyka
Punkty w roku 2017
min.śremax.
000
Obliczanie puntków
Max punkty Dodatkowe punktyTwoje punkty
2000 Oblicz punkty

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie zadań zawodowych dotyczących wykonywania robót związanych z budową
  i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz budową
  i remontem węzłów ciepłowniczych
 • wykonywanie robót związanych
  z montażem i remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych
  i klimatyzacyjnych oraz montażem i eksploatacją instalacji gazowych.

Perspektywy zatrudnienia:

- zakłady usługowe świadczące usługi spółdzielniom mieszkaniowym, zakładom pracy, właścicielom domów jednorodzinnych

- zakłady rzemieślnicze

- zakłady gospodarki komunalnej

- ciepłownie, elektrownie

1A_2/B_3 / Wielozawodowa

Języki obce
język angielski (kontynuacja)
język angielski (podstawa)
język niemiecki (kontynuacja)
język niemiecki (podstawa)
Przedmioty rozszerzone
Przedmioty punktowane
Punkty w roku 2017
min.śremax.
000
Obliczanie puntków
Max punkty Dodatkowe punktyTwoje punkty
00 Brak danych

Cechy oddziału: część dla niepełnosprawnych

1A_1 / Wielozawodowa

Języki obce
język angielski (kontynuacja)
język angielski (podstawa)
język niemiecki (kontynuacja)
język niemiecki (podstawa)
Przedmioty rozszerzone
Przedmioty punktowane
1.język polski
2.matematyka
3.informatyka
4.technika
Punkty w roku 2017
min.śremax.
000
Obliczanie puntków
Max punkty Dodatkowe punktyTwoje punkty
2000 Oblicz punkty

Dlaczego warto wybrać Zespół Szkół Budowlanych w Opolu?

Ponieważ:

- posiadamy profesjonalnie wyposażone sale multimedialne wyposażone w technologie 3D oraz pracownie zawodowe,

- organizujemy szereg zajęć dodatkowych umożliwiających rozwijanie zainteresowań,

- dzięki prężnie działającym sekcjom sportowym mamy wysokie osiągnięcia w zawodach sportowych,

- zajęcia prowadzą nauczyciele – pasjonaci,

- organizujemy wiele konkursów z cennymi nagrodami,

- dysponujemy boiskami: asfaltowym i trawiastym, bieżnią, kortem tenisowym, pełnowymiarową salą gimnastyczną,

 

Dlaczego jesteśmy najlepsi:

- kształcimy w poszukiwanych na rynku pracy zawodach

- dzięki współpracy z Opolską Izbą Gospodarczą nasi absolwenci otrzymują gwarancję zatrudnienia,

- dofinansowujemy dojazdy uczniów na praktyki,

- prowadzimy współpracę międzynarodową,

- uczestniczymy w wielu projektach, dzięki którym młodzież bierze udział w kursach i  praktykach zagranicznych,

- dzięki innowacjom i eksperymentom pedagogicznym nasi absolwenci SA konkurencyjni na rynku pracy,

- oferujemy stypendia płacone w EURO oraz PLN

- współpracujemy z około 200 przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy.

1E / Wielozawodowa

Języki obce
język angielski (kontynuacja)
język angielski (podstawa)
język niemiecki (kontynuacja)
język niemiecki (podstawa)
Przedmioty rozszerzone
Przedmioty punktowane
1.język polski
2.matematyka
3.technika
4.informatyka
Punkty w roku 2017
min.śremax.
000
Obliczanie puntków
Max punkty Dodatkowe punktyTwoje punkty
2000 Oblicz punkty

Dlaczego warto wybrać Zespół Szkół Budowlanych w Opolu?

Ponieważ:

- posiadamy profesjonalnie wyposażone sale multimedialne wyposażone w technologie 3D oraz pracownie zawodowe,

- organizujemy szereg zajęć dodatkowych umożliwiających rozwijanie zainteresowań,

- dzięki prężnie działającym sekcjom sportowym mamy wysokie osiągnięcia w zawodach sportowych,

- zajęcia prowadzą nauczyciele – pasjonaci,

- organizujemy wiele konkursów z cennymi nagrodami,

- dysponujemy boiskami: asfaltowym i trawiastym, bieżnią, kortem tenisowym, pełnowymiarową salą gimnastyczną,

 

Dlaczego jesteśmy najlepsi:

- kształcimy w poszukiwanych na rynku pracy zawodach

- dzięki współpracy z Opolską Izbą Gospodarczą nasi absolwenci otrzymują gwarancję zatrudnienia,

- dofinansowujemy dojazdy uczniów na praktyki,

- prowadzimy współpracę międzynarodową,

- uczestniczymy w wielu projektach, dzięki którym młodzież bierze udział w kursach i  praktykach zagranicznych,

- dzięki innowacjom i eksperymentom pedagogicznym nasi absolwenci SA konkurencyjni na rynku pracy,

- oferujemy stypendia płacone w EURO oraz PLN

- współpracujemy z około 200 przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy.