Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

Ocena: 1

Oceń Placowkę

Profile Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 Wrocław na rok 2019/2020

1 / Elektryk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:technika
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1 / Mechanik-monter maszyn i urządzeń dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:technika
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1 / Operator obrabiarek skrawających dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:technika
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1 / Ślusarz dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:technika
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1 / Elektromechanik dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:technika
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1 / Elektromechanik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:technika
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Kwalifikacja zawodowa: 
• E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu: 
• montowania maszyn i urządzeń elektrycznych z podzespołów, 
• montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń, 
• wykonywania okresowych przeglądów technicznych maszyn i urządzeń elektrycznych, 
• demontowania i montowania podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, 
• wymiany zużytych lub uszkodzonych podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, 
• wykonywania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych. 


Absolwent znajdzie zatrudnienie na stanowiskach: 
• montażu oraz kontroli technicznej w zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, 
• eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych stosowanych w zakładach przemysłowych oraz w budownictwie, 
• konserwacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w handlu, 
• napraw i remontów maszyn i urządzeń elektrycznych w zakładach serwisowych, świadczących usługi z zakresu elektromechaniki, 
• napraw elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego w zakładach usługowych. 
• w zakładach rzemieślniczych branży elektromechanicznej, 
• w ramach własnej działalności gospodarczej.

1 / Elektryk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:technika
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
60.670.0993
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

-Kwalifikacje zawodowe: 
• E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 
• E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu: 
• posługiwania się dokumentacją techniczną instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, 
• wykonywania instalacji elektrycznych, 
• instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych, 
• montowania układów automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów, 
• dokonywania wymiany elementów aparatów, maszyn i urządzeń elektrycznych, 
• wykonywania linii napowietrznych i kablowych, 
• prowadzenia działalności gospodarczej. 

Absolwent znajdzie zatrudnienie: 
• w elektrowniach i zakładach energetycznych, 
• w hutach, kopalniach, przedsiębiorstwach transportu kolejowego i wodnego, 
• w przedsiębiorstwach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, 
• w przedsiębiorstwach naprawy maszyn elektrycznych, urządzeń elektroenergetycznych oraz sprzętu elektrycznego powszechnego użytku 
• w zakładach rzemieślniczych branży elektrotechnicznej, 
• w przedsiębiorstwach budowlanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.

1 / Mechanik-monter maszyn i urządzeń dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:technika
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
74.474.474.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Kwalifikacja zawodowa: 
• M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu: 
• dokonywania napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń, 
• instalowania, przemieszczania i uruchamiania maszyn i urządzeń, 
• wykonywania i naprawiania typowych części maszyn, 
• przeprowadzania przeglądów technicznych maszyn i urządzeń, 
• wykonywania prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń, 
• oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych. 

Absolwent znajdzie zatrudnienie: 
• na wydziałach produkcyjnych przy montażu, ustawianiu i regulacji maszyn i urządzeń, 
• w firmach obsługowo-naprawczych, 
• w firmach zajmujących się wytwarzaniem, 
• w transporcie i spedycji, 
• przy eksploatacji maszyn i urządzeń jako brygadzista utrzymania ruchu, 
• we własnej firmie, np. w warsztacie mechanicznym.

1 / Operator obrabiarek skrawających dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:technika
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
50.871.4991.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Kwalifikacja zawodowa: 
• M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu: 

• przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i CNC do planowanej obróbki, zgodnie z dokumentacją techniczną, 
• wykonywania obróbki na obrabiarkach konwencjonalnych i CNC, 
• konserwacji obrabiarek skrawających do metali, 
• dobierania narzędzi i przyrządów pomiarowych, z uwzględnieniem wymaganej dokładności wykonania przedmiotu, zgodnie z procesem technologicznym, 
• przeprowadzania kontroli jakości wyrobów wykonanych w procesach obróbki, 
• posługiwania się dokumentacją technologiczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń oraz normami i poradnikami. 

Absolwent znajdzie zatrudnienie: 
• we wszystkich przedsiębiorstwach przemysłu na wydziałach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, 
• na wydziałach remontowo-naprawczych, 
• w narzędziowniach, prototypowniach itp., 
• w przedsiębiorstwach usługowych i w rzemiośle, 
• w ramach własnej działalności gospodarczej.

1 / Ślusarz dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:technika
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
8292.7103.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Kwalifikacja zawodowa 
• M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu: 
• wykonywania operacji ślusarskich, 
• obrabiania metali i stopów, 
• wytwarzania typowych części maszyn, 
• obsługiwania urządzeń pomiarowych, 
• wykonywania połączeń części maszyn, 
• kalkulowania kosztów wytwarzania i naprawy części maszyn. 

Absolwent znajdzie zatrudnienie: 
• w zakładach przemysłu metalowego, maszynowego, 
• w firmach zajmujących się montażem i demontażem maszyn i urządzeń, 
• przy obsłudze linii produkcyjnych, 
• w zakładach naprawczych maszyn i urządzeń, 
• w narzędziowniach przy wytwarzaniu narzędzi, 
• we własnej firmie np. w usługach ślusarskich.

1 / Elektromechanik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:technika
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
30.848.5361
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu