Branżowa Szkoła I stopnia nr 28

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Branżowa Szkoła I stopnia nr 28 Poznań

G_IdZ / Stolarz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
38.268.72117.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w zawodzie stolarza w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały trzyletni jej okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów.
Przyszli stolarze w trakcie nauki zawodu zapoznają się z rodzajami drewna i tworzyw drzewnych, ich przydatnością do różnych celów, technologią obróbki, wykonywaniem wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych a także napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. Zdobędą również umiejętność wykonywania prac związanych z obsługą i konserwacją maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w stolarstwie, racjonalną gospodarką materiałową, kalkulacją, prawidłową organizacją stanowiska pracy oraz przepisami bhp.
Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w celu zdobycia tytułu technika technologii drewna oraz wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.

G_IfZ / monter sieci rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
88.688.688.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w zawodzie montera sieci i instalacji sanitarnych w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały jej trzyletni okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów.
Przyszli monterzy sieci i instalacji sanitarnych w trakcie nauki zawodu zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów instalacyjnych i technologiami ich zastosowania. Nabywają umiejętności w zakresie wykonywania robót przygotowawczych oraz robót właściwych związanych z budową sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz węzłów ciepłowniczych a także robót związanych z ich konserwacją, naprawą i modernizacją. Zdobędą również wiedzę z zakresu gospodarki materiałowej, kalkulacji, prawidłowej organizacji stanowiska pracy oraz przepisów bhp.
Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w celu zdobycia tytułu technika inżynierii sanitarnej oraz wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.

G_ImZ / Wielozawodowa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
91.492.593.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w zawodzie murarza-tynkarza w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały   jej trzyletni okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów.
Przyszli murarze-tynkarze w trakcie nauki zawodu zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów budowlanych i ich właściwościami, nabywają umiejętności wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, budowy ścian w różnych technikach i technologiach oraz wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Będą również przygotowani do prowadzenia remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych  oraz ich napraw. Zdobywają również wiedzę w zakresie racjonalnej gospodarki materiałami, kalkulacji, prawidłowej organizacji stanowiska pracy oraz przepisów bhp.

Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w celu zdobycia tytułu technika budownictwa oraz wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.
Uczniowie w pozostałych zawodach budowlanych, takich jak dekarz, betoniarz-zbrojarz,  zdun, kominiarz, kamieniarz i inne - teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowali  na wyjazdowych 4-tygodniowych kursach zawodowych w każdej klasie. Zajęcia praktyczne mogą odbywać w zakładzie pracy jako młodociani pracownicy.
Uczniowie w innych zawodach budowlanych zdobywają wiedzę i umiejętności szczegółowe w zależności od charakteru zawodu oraz zakładu pracy w którym odbywają zajęcia praktyczne.

G_ItZ / Wielozawodowa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w zawodzie tapicera, cieśli i innych zawodach drzewnych teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowali w każdej klasie na 4-tygodniowym kursie zawodowym. Zajęcia praktyczne mogą odbywać w zakładzie pracy jako młodociani pracownicy.
Przyszli tapicerzy w trakcie nauki zawodu zapoznają się z materiałami i półfabrykatami tapicerskimi, oceną ich jakości i przydatności, operacjami szycia ręcznego i maszynowego, wykonywaniem pomocniczych prac stolarskich i ślusarskich, organizacją prac, racjonalną gospodarką materiałową, wykonywaniem części tapicerowanych wyposażenia środków transportu, sprzętu sportowego, turystycznego i medycznego, zasadami bhp, itd. Szkoła przygotowuje absolwentów do realizacji zadań w zakresie wykonywania prac dekoratorsko-tapicerskich związanych z wyposażeniem wnętrz, naprawą, renowacją i rekonstrukcją części tapicerowanych mebli, pojazdów i różnorodnego sprzętu.
Uczniowie w innych zawodach drzewnych zdobywają wiedzę i umiejętności szczegółowe  w zależności od charakteru zawodu oraz zakładu pracy w którym odbywają zajęcia praktyczne.
Uczniowie, po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia będą mogli kontynuować naukę  w Branżowej Szkole II stopnia w celu zdobycia tytułu technika oraz wykształcenia branżowego i zdania matury lub kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – od klasy drugiej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

G_IwZ / monter zabudowy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
686868
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały jej trzyletni okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów.

Przyszli monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w trakcie nauki zawodu zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów budowlanych i technologiami prac wykończeniowych  w budownictwie. Jest to zawód szerokoprofilowy łączący wiele umiejętności wymaganych obecnie od fachowców przy kompleksowym wykonywaniu wykończeniowych prac budowlanych. Absolwenci będą przygotowani do wykonywania montażu systemów suchej zabudowy, robót malarskich i tapeciarskich, układania płytek ceramicznych, wykończania posadzek, montażu balustrad i barierek, wykonywania okładzin schodów, ścian w różnych technikach murarskich oraz ich okładzin i dociepleń budynków. Zdobędą również wiedzę z zakresu gospodarki materiałami budowlanymi, kalkulacji, prawidłowej organizacji stanowiska pracy oraz przepisów bhp.
Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki  w Branżowej Szkole II Stopnia w celu zdobycia tytułu technika robót wykończeniowych w budownictwie oraz wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.

P_IdZ / Stolarz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
27.5553.9392.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w zawodzie stolarza w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały trzyletni jej okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów.
Przyszli stolarze w trakcie nauki zawodu zapoznają się z rodzajami drewna i tworzyw drzewnych, ich przydatnością do różnych celów, technologią obróbki, wykonywaniem wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych a także napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. Zdobędą również umiejętność wykonywania prac związanych z obsługą i konserwacją maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w stolarstwie, racjonalną gospodarką materiałową, kalkulacją, prawidłową organizacją stanowiska pracy oraz przepisami bhp.
Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w celu zdobycia tytułu technika technologii drewna oraz wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.

P_IfZ / monter sieci rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
35.5547.8978.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w zawodzie montera sieci i instalacji sanitarnych w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały jej trzyletni okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów.
Przyszli monterzy sieci i instalacji sanitarnych w trakcie nauki zawodu zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów instalacyjnych i technologiami ich zastosowania. Nabywają umiejętności w zakresie wykonywania robót przygotowawczych oraz robót właściwych związanych z budową sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz węzłów ciepłowniczych a także robót związanych z ich konserwacją, naprawą i modernizacją. Zdobędą również wiedzę z zakresu gospodarki materiałowej, kalkulacji, prawidłowej organizacji stanowiska pracy oraz przepisów bhp.
Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w celu zdobycia tytułu technika inżynierii sanitarnej oraz wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.

P_ImZ / Wielozawodowa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
38.6559.0379.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w zawodzie murarza-tynkarza w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały    jej trzyletni okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów.
Przyszli murarze-tynkarze w trakcie nauki zawodu zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów budowlanych i ich właściwościami, nabywają umiejętności wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, budowy ścian w różnych technikach  i technologiach oraz wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Będą również przygotowani do prowadzenia remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych oraz ich napraw. Zdobywają również wiedzę w zakresie racjonalnej gospodarki materiałami, kalkulacji, prawidłowej organizacji stanowiska pracy oraz przepisów bhp.

Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w celu zdobycia tytułu technika budownictwa oraz wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.
Uczniowie w pozostałych zawodach budowlanych, takich jak dekarz, betoniarz-zbrojarz, zdun, kominiarz, kamieniarz i inne - teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowali  na wyjazdowych 4-tygodniowych kursach zawodowych w każdej klasie. Zajęcia praktyczne mogą odbywać w zakładzie pracy jako młodociani pracownicy.
Uczniowie w innych zawodach budowlanych zdobywają wiedzę i umiejętności szczegółowe  w zależności od charakteru zawodu oraz zakładu pracy w którym odbywają zajęcia praktyczne.

P_ItZ / Wielozawodowa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w zawodzie tapicera, cieśli i innych zawodach drzewnych teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowali w każdej klasie na 4-tygodniowym kursie zawodowym. Zajęcia praktyczne mogą odbywać w zakładzie pracy jako młodociani pracownicy.
Przyszli tapicerzy w trakcie nauki zawodu zapoznają się z materiałami i półfabrykatami tapicerskimi, oceną ich jakości i przydatności, operacjami szycia ręcznego i maszynowego, wykonywaniem pomocniczych prac stolarskich i ślusarskich, organizacją prac, racjonalną gospodarką materiałową, wykonywaniem części tapicerowanych wyposażenia środków transportu, sprzętu sportowego, turystycznego i medycznego, zasadami bhp, itd. Szkoła przygotowuje absolwentów do realizacji zadań w zakresie wykonywania prac dekoratorsko-tapicerskich związanych z wyposażeniem wnętrz, naprawą, renowacją i rekonstrukcją części tapicerowanych mebli, pojazdów i różnorodnego sprzętu.
Uczniowie w innych zawodach drzewnych zdobywają wiedzę i umiejętności szczegółowe  w zależności od charakteru zawodu oraz zakładu pracy w którym odbywają zajęcia praktyczne.
Uczniowie, po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia będą mogli kontynuować naukę  w Branżowej Szkole II stopnia w celu zdobycia tytułu technika oraz wykształcenia branżowego i zdania matury lub kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – od klasy drugiej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

P_IwZ / monter zabudowy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
29.5551.4781.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały jej trzyletni okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów.

Przyszli monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w trakcie nauki zawodu zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów budowlanych i technologiami prac wykończeniowych w budownictwie. Jest to zawód szerokoprofilowy łączący wiele umiejętności wymaganych obecnie od fachowców przy kompleksowym wykonywaniu wykończeniowych prac budowlanych. Absolwenci będą przygotowani do wykonywania montażu systemów suchej zabudowy, robót malarskich i tapeciarskich, układania płytek ceramicznych, wykończania posadzek, montażu balustrad i barierek, wykonywania okładzin schodów, ścian w różnych technikach murarskich oraz ich okładzin i dociepleń budynków. Zdobędą również wiedzę z zakresu gospodarki materiałami budowlanymi, kalkulacji, prawidłowej organizacji stanowiska pracy oraz przepisów bhp.
Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w celu zdobycia tytułu technika robót wykończeniowych w budownictwie oraz wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.