Branżowa Szkoła I stopnia nr 27

Profile Branżowa Szkoła I stopnia nr 27 Poznań

G_1AB / Elektryk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zadania zawodowe

 • Pomiary badań i kontroli.
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 • Instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych.
 • Stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć.
 • Dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej.

 

Umiejętności absolwenta

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia kończący naukę w naszej szkole w zawodzie elektryk potrafi:

 • zaprojektować proste układy elektryczne
 • wykonać instalacje elektryczne
 • montować, naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne
 • odczytać schematy ideowe, montażowe, rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych
 • wykonywać pomiary instalacji elektrycznej
 • zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
 • wykorzystywać literaturę techniczną i multimedialną, ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników.

P_1AB / Elektryk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
29.0557.8393.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zadania zawodowe

 • Pomiary badań i kontroli.
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 • Instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych.
 • Stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć.
 • Dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej.

 

Umiejętności absolwenta

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia kończący naukę w naszej szkole w zawodzie elektryk potrafi:

 • zaprojektować proste układy elektryczne
 • wykonać instalacje elektryczne
 • montować, naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne
 • odczytać schematy ideowe, montażowe, rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych
 • wykonywać pomiary instalacji elektrycznej
 • zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
 • wykorzystywać literaturę techniczną i multimedialną, ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników.