konto
Branżowa Szkoła I stopnia nr 20 im. prof. Stanisława Bergera

Branżowa Szkoła I stopnia nr 20 im. prof. Stanisława Bergera Warszawa

Branżowa Szkoła I stopnia nr 20 im. prof. Stanisława Bergera

Rodzaj:branżowa szkoła i stopnia / Szkoła Publiczna

Strona:Przejdź na stronę szkoły

e-mail:[email protected]

Tel.:(22) 810-04-89

Adres:ul. Majdańska 30/36, 04-110 Warszawa

Zasadnicza Szkoła prowadzi - obowiązkowe zajęcia edukacyjne - nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne - praktyczną naukę zawodu realizowaną w formie zajęć praktycznych Zasadnicza Szkoła współpracuje z zakładami pracy, w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu, z radą rodziców, rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi poradniami specjalistycznymi, urzędem pracy, placówkami służby zdrowia oraz innymi organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność szkoły. Umożliwia uczniom poczucie tożsamości narodowej i religijnej przez wpajanie zasad tolerancji i umiejętności współżycia w szkole i w środowisku. Ścieżki edukacyjne są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Zasadnicza Szkoła organizuje opiekę nad uczniami mającymi trudności w nauce poprzez indywidualizację programu nauczania, a w szczególnych przypadkach przez dostosowanie wymagań do możliwości fizycznych i psychicznych ucznia Zasadnicza Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w szczególności poprzez udział w; - olimpiadach przedmiotowych - konkursach i turniejach - zawodach sportowych - wycieczkach - imprezach kulturalno - oświatowych - pracę w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Profile i Punkty Branżowa Szkoła I stopnia nr 20 im. prof. Stanisława Bergera na rok 2019/2020

Egzaminy Zawodowe Branżowa Szkoła I stopnia nr 20 im. prof. Stanisława Bergera

KwalifikacjaOsobyZdawalnośćSesja
(T.04) Produkcja wyrobów cukierniczych 15 100% 192
(T.06) Sporządzanie potraw i napojów 15 100% 192

Opinia o Branżowa Szkoła I stopnia nr 20 im. prof. Stanisława Bergera Warszawa

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj
Ranking Szkół Średnich 2020