Branżowa Szkoła I stopnia nr 12

Ocena: 1

Oceń Placowkę

Profile Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 Gdańsk

1Gb / Blacharz samochodowy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskitechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
57.862.3369
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczeń w zawodzie blacharz samochodowy przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych,

2. naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych,

3. zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

W czasie nauki w szkole uczeń może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, która odbywa się w warsztatach szkolnych oraz w specjalistycznych zakładach motoryzacyjnych m.in. Andro - Trade Spółka Jawna, Autoconsult Truck&Bus Center, Automex, Auto - Pomagier Warsztat Samochodowy, Potratz Kazimierz Autoserwis, CNF, Eurotruck Sp. zo.o., Feu Vert Car Service Polska, BIG Autohandel, JANISZ - Usługi Samochodowe, Motor Centrum, Perfekt Serwis, PROMotor S.j. Nissan, PUH Zdunek Spo. zo.o., Rutkowski Serwis.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MG.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych.

1Ge / Elektromechanik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykatechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
43.274.23117
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczeń w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. obsługiwania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,

2. diagnozowania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,

3. naprawiania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

W trakcie nauki w szkole uczeń może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkoła posiada upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania tego egzaminu.

Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, która odbywa się w warsztatach szkolnych oraz w specjalistycznych zakładach motoryzacyjnych m.in. Andro - Trade Spółka Jawna, Autoconsult Truck&Bus Center, Automex, Auto - Pomagier Warsztat Samochodowy, Potratz Kazimierz Autoserwis, CNF, Eurotruck Sp. zo.o., Feu Vert Car Service Polska, BIG Autohandel, JANISZ - Usługi Samochodowe, Motor Centrum, Perfekt Serwis, PROMotor S.j. Nissan, PUH Zdunek Spo. zo.o., Rutkowski Serwis, Federal - Mogul Bimet S.A.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

1Gkm / Kierowca mechanik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskitechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
35.873.39115.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

 Uczeń w zawodzie kierowca mechanik przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów,

2. wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy,

3. prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy,

4. wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,

5. oceniania stanu technicznego oraz naprawy transportu drogowego.

Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, która odbywa się w warsztatach szkolnych oraz wiodących firmach transportu drogowego.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

AV.04 Eksploatacja środków transportu drogowego.

1Gm / Mechanik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskitechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
35.269.8899.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczeń w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. użytkowania pojazdów samochodowych,

2. diagnozowania pojazdów samochodowych,

3. naprawiania pojazdów samochodowych.

W czasie nauki w szkole uczeń może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, która odbywa sie w warsztatach szkolnych oraz w specjalistycznych zakładach motoryzacyjnych m.in. Andro - Trade Spółka Jawna, Autoconsult Truck&Bus Center, Automex, Auto - Pomagier Warsztat Samochodowy, Potratz Kazimierz Autoserwis, CNF, Eurotruck Sp. zo.o., Feu Vert Car Service Polska, Fota - Groblewski Spo. zo.o., BIG Autohandel, JANISZ - Usługi Samochodowe, Motor Centrum, Perfekt Serwis, PROMotor S.j. Nissan, PUH Zdunek Spo. zo.o., Rutkowski Serwis, Federal - Mogul Bimet S.A., Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

1Gmt / Mechanik motocyklowy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskitechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
38.261.6780.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczeń w zawodzie mechanik motocyklowy przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. diagnozowania pojazdów motocyklowych,

2. obsługiwania i naprawy pojazdów motocyklowych.

Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, która odbywa się w warsztatach szkolnych oraz w wiodących serwisach i warsztatach motocyklowych m.in. PUH ZDUNEK Sp. zo.o.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MG.23 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych.

1mt / Mechanik motocyklowy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskitechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
27.6546.3168.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Pb / Blacharz samochodowy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskitechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
33.8544.4763.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Pe / Elektromechanik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykatechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
4156.9196.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Pkm / Kierowca mechanik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskitechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
41.960.0991.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Pm / Mechanik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskitechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
45.762.2490.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -