konto
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

Profile Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 Katowice

1mt / Murarz-tynkarz rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
26.5530.534.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie murarz-tynkarz jest przygotowanie absolwenta do następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 2. wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 3. wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 4. wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
 5. wykonywania napraw tynków wewn. i zewn.

 

Końcowym efektem kształcenia jest uzyskanie wg nowej podstawy programowej kwalifikacji zawodowych

BUD.12. wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.


Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w renomowanych przedsiębiorstwach lub u mistrzów rzemiosła w formie: praktyk uczniowskich lub umów o pracę.

 • Praktyki zawodowe, które mogą podlegać uznaniowej gratyfikacji finansowej (decyzja pracodawcy),
 • Możliwość odbycia praktyk zagranicznych  - w ramach projektów unijnych, które realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE),
 • Możliwość odbycia płatnych praktyk - w ramach projektów unijnych, które okresowo realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE).

 

Przygotowanie zawodowe murarza pozwala na:

- podjęcie pracy na stanowiskach murarskich i tynkarskich w firmach i przedsiębiorstwach budowlanych oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej w kraju i za granicą lub kontynuowanie nauki w szkołach średnich.

1mzirw / Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
42.856.4670.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;
2) wykonywania robót malarskich;
3) wykonywania robót tapeciarskich;
4) wykonywania robót posadzkarskich;
5) wykonywania robót okładzinowych.

 

Końcowym efektem kształcenia jest uzyskanie wg nowej podstawy programowej kwalifikacji zawodowych

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w renomowanych przedsiębiorstwach lub u mistrzów rzemiosła w formie: praktyk uczniowskich lub umów o pracę.

 

 • Praktyki zawodowe, które mogą podlegać uznaniowej gratyfikacji finansowej (decyzja pracodawcy),
 • Możliwość odbycia praktyk zagranicznych  - w ramach projektów unijnych, które realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE),
 • Możliwość odbycia płatnych praktyk - w ramach projektów unijnych, które okresowo realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE).

 

Przygotowanie zawodowe montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie pozwala na:

podjęcie pracy w firmach i przedsiębiorstwach budowlanych oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej w kraju i za granicą lub kontynuowanie nauki w szkołach średnich.

1wzP / wielozawodowa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Podstawowym celem kształcenia w klasie wielozawodowej jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w zawodach deficytowych i poszukiwanych na rynku pracy.

UCZEŃ SAM WYBIERA DOWOLNY ZAWÓD, W KTÓRYM CHCE SIĘ KSZTAŁCIĆ

W kasie wielozawodowej nauczanie przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w szkole zgodnie z programem nauczania. 

Praktyczna nauka zawodu jest realizowana u mistrzów rzemiosła lub renomowanych przedsiębiorstwach w formie: praktyk uczniowskich lub umów o pracę. 

Praktyczna nauka zawodu podlega gratyfikacji finansowej:
- w ramach umowy o pracę uczeń otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie
- w ramach praktyki uczniowskiej może otrzymać nagrodę pieniężną.

 • Możliwość odbycia praktyk zagranicznych  - w ramach projektów unijnych, które realizuje szkoła,

Absolwent klasy wielozawodowej uzyskuje pełne kwalifikacje do wykonywania danego zawodu, poprzez zdobycie:
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
Europass – honorowany w krajach UE
Możliwość kontynuowania nauki w szkołach średnich.