konto
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego

Wyniki egzaminu ósmoklasisty Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego Poznań

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

Przedmiot śr. wynik osoby
język angielski 57.81% 43
matematyka 49.64% 42
język polski 66.1% 42

Porównanie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty 2020

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019

Przedmiot śr. wynik osoby
język angielski 54.41% 34
matematyka 35.35% 34
język niemiecki 37% 1
język polski 59% 34

Porównanie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty 2019