konto
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kard. K. Wojtyły

Wyniki egzaminu ósmoklasisty Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kard. K. Wojtyły Czaniec

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

Przedmiot śr. wynik osoby
język angielski 72% 21
matematyka 57.52% 21
język polski 66.71% 21

Porównanie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty 2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

Przedmiot śr. wynik osoby
język angielski 45.5% 12
matematyka 52.83% 12
język polski 69.33% 12

Porównanie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty 2020