konto
Szkoła Podstawowa nr 130 im. Jana Brzechwy w Krakowie

Wyniki egzaminu ósmoklasisty Szkoła Podstawowa nr 130 im. Jana Brzechwy w Krakowie Kraków

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

Przedmiot śr. wynik osoby
język angielski 83.39% 66
matematyka 65.89% 72
język niemiecki 92.18% 11
język polski 71.26% 72

Porównanie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty 2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

Przedmiot śr. wynik osoby
język angielski 73% 49
matematyka 63% 52
język niemiecki 53% 5
język polski 75% 52

Porównanie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty 2020