konto

Wyniki Kwalifikacji Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii sesja 222 Szczecin

Egaminy Kwalifikacji Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii sesja 222 Szczecin

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(MED.08) Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MED.08) Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 3 100% 3 100% 3 100%