Wyniki Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 171 Zachodniopomorskie

Egaminy Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 171 Zachodniopomorskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność