Wyniki Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 171 Wielkopolskie

Egaminy Kwalifikacji Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych sesja 171 Wielkopolskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność