konto

Wyniki Kwalifikacji Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych sesja 182 Poznań

Egaminy Kwalifikacji Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych sesja 182 Poznań

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 8 100% 8 100% 8 100%