konto

Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych sesja 172 Wielkopolskie

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych sesja 172 Wielkopolskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 11 90.9% 11 72.7% 11 63.6%

Placówki

Pisemny Praktyczny Razem
Placówka Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Technikum Geodezyjno-Drogowe
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Technikum Geodezyjno-Drogowe - Poznań 6 83.3% 6 50% 6 33.3%