Wyniki Kwalifikacji Organizacja usług gastronomicznych sesja 182 krotoszyński

Egaminy Kwalifikacji Organizacja usług gastronomicznych sesja 182 krotoszyński

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Organizacja usług gastronomicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Organizacja usług gastronomicznych 7 100% 7 100% 7 100%