Wyniki Kwalifikacji Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali sesja 172

Egaminy Kwalifikacji Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali sesja 172

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(M.5) Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(M.5) Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali 34 52.94% 31 100% 31 54.84%