Wyniki Kwalifikacji Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali sesja 172

Egaminy Kwalifikacji Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali sesja 172

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(M.7) Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(M.7) Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali 25 80% 24 100% 22 81.82%