Wyniki Kwalifikacji Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych sesja 172 Świętokrzyskie

Egaminy Kwalifikacji Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych sesja 172 Świętokrzyskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność