Wyniki Kwalifikacji Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych sesja 182 Świętokrzyskie

Egaminy Kwalifikacji Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych sesja 182 Świętokrzyskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność