konto

Wyniki Kwalifikacji Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie sesja 181 Świętokrzyskie

Egaminy Kwalifikacji Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie sesja 181 Świętokrzyskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 86 81.4% 113 74.34% 85 69.41%