konto

Wyniki Kwalifikacji Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej sesja 181 opatowski

Egaminy Kwalifikacji Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej sesja 181 opatowski

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność