Wyniki Kwalifikacji Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej sesja 172

Egaminy Kwalifikacji Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej sesja 172

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(MS.04.) Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MS.04.) Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 5342 99.14% 5351 95.51% 5242 95.33%