konto

Wyniki Kwalifikacji Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii sesja 181

Egaminy Kwalifikacji Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii sesja 181

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność