Wyniki Kwalifikacji Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii sesja 172

Egaminy Kwalifikacji Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii sesja 172

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(MS.19.) Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MS.19.) Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 2 100% 2 100% 2 100%